svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"กองทัพบก" สั่งทุกหน่วยเข้าช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่น้ำท่วมทั่วประเทศ

01 ตุลาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"กองทัพบก" สั่งทุกหน่วยจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าช่วยประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ อย่างเร่งด่วน

1 ตุลาคม 2566 จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค อาทิ อุตรดิตถ์, เพชรบูรณ์, ลำพูน, เชียงใหม่, ลำปาง, แพร่, อุดรธานี, ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, ปราจีนบุรี, นครนายก และสตูล ส่งผลให้ส่วนราชการ และประชาชนเกิดความเดือดร้อนอย่างมาก

กองทัพบก ส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ

ล่าสุด"กองทัพบก"ได้มีคำสั่งให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกทุกระดับ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน เน้นการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยที่ผ่านมาได้เข้าช่วยเหลืออพยพขนย้ายคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งของจำเป็นออกจากพื้นที่ เพื่อป้องกันความเสียหาย การนำกระสอบทรายทำแนวป้องกันน้ำ เพื่อป้องกันที่พักอาศัยและพื้นที่เศรษฐกิจ

การอำนวยความสะดวกด้านการสัญจร ในเส้นทางที่ได้รับความเสียหาย ด้วยการใช้รถยนต์บรรทุกทางทหาร และเรือยนต์เข้ารับ-ส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูง การสร้างสะพานชั่วคราวให้กับประชาชนได้ใช้สัญจร โดยหน่วยทหารช่างสนาม ตลอดจนจัดชุดแพทย์เข้ารักษาผู้ประสบอุทกภัย แจกจ่ายถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และจัดรถครัวสนามบริการอาหารปรุงสุกให้กับประชาชน

กองทัพบก ส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกในทุกพื้นที่ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบูรณาการร่วมกับทุกส่วนราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลา อีกทั้งกองทัพบกยังให้ความสำคัญในการร่วมกับส่วนราชการต่างๆ เข้าฟื้นฟูและดูแลประชาชนหลังน้ำลด ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกองทัพบกในการเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

"กองทัพบก" สั่งทุกหน่วยเข้าช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่น้ำท่วมทั่วประเทศ

"กองทัพบก" สั่งทุกหน่วยเข้าช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่น้ำท่วมทั่วประเทศ

logoline