svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ปานปรีย์" ลงพื้นที่สระแก้ว รับทราบปัญหาชายแดน

25 กันยายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ปานปรีย์" รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ ลงพื้นที่สระแก้ว เตรียมผลักดันจัดตั้งสถานกงสุลไทย ณ ประเทศกัมพูชา เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์คนไทย รวมทั้งใช้ประโยชน์อาคารด่านศุลกากรป่าไร่แห่งใหม่ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ไม่มีการใช้ประโยชน์

สระแก้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 25 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ  ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ และรายงานสถานการณ์การค้าชายแดน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนให้รับทราบ รวมทั้งมี นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.เขต 3 สระแก้ว พรรคเพื่อไทย ร่วมพูดคุยปัญหา

จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่สำรวจจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก และ สถานีรถไฟพรมแดนบ้านคลองลึก สำรวจพื้นที่ตลาดโรงเกลือ และพบปะผู้ประกอบการรายย่อย ก่อนที่คณะของรองนายรัฐมนตรีฯ จะเดินทางไปยัง สะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานชั่วคราว  รวมทั้งความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร CIO จุดแผนแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน และเดินทางไปเยี่ยมชมด่านศุลกากรอรัญประเทศ เป็นจุดสุดท้าย 

"ปานปรีย์" ลงพื้นที่สระแก้ว รับทราบปัญหาชายแดน

ทั้งนี้ในที่ประชุม ทางหน่วยงานจังหวัดสระแก้วได้เสนอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อ นายปานปรีย์ ประกอบด้วย การผลักดันการจัดตั้งสถานกงสุลไทย ณ ประเทศกัมพูชา เพื่อให้บริการประชาชน ดูแล คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย , เสนอให้มีการจัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ที่อำเภออรัญประเทศ , ผลักดันให้มีการขนส่งทั้งคนและสินค้าทางรถไฟ ซึ่งได้มีการลงนาม MOU ระหว่างการรถไฟของทั้ง 2 ประเทศไปแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ปัจจุบันยังไม่มีการเดินรถระหว่างประเทศ  รวมทั้งผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์อาคารด่านศุลกากรป่าไร่แห่งใหม่ อำเภออรัญประเทศ ซึ่งกรมศุลกากรดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่มีการใช้ประโยชน์ (ปล่อยให้ทิ้งร้าง) 

"ปานปรีย์" ลงพื้นที่สระแก้ว รับทราบปัญหาชายแดน

ส่วนการเสนอขอเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน - สตึงบทนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินก่อสร้าง  คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2566  เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จังหวัดจะขอเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา หนองเอี่ยน-สตึงบท สำหรับนำเข้า-ส่งออกสินค้าเป็นการชั่วคราวก่อน

ทั้งนี้ภายหลังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รับฟังรายงานสถานการณ์ ข้อมูลของจังหวัด ทั้งจากภาครัฐและเอกชนแล้ว  ได้รับปากว่าจะนำเสนอให้รัฐบาลได้รับทราบ เพื่อผลักดันให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

"ปานปรีย์" ลงพื้นที่สระแก้ว รับทราบปัญหาชายแดน

logoline