svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

รมว.เกษตรฯ ตั้งเป้าออกโฉนดที่ดิน สปก. 36 ล้านไร่

22 กันยายน 2566

รมว.เกษตรฯ ลงฟื้นที่ระยอง พบปะกลุ่มประมงและเกษตรกร รับปากจะแก้ไขกฎหมายภาคประมง พร้อมตั้งเป้าจะออกโฉนดที่ดิน สปก. 36 ล้านไร่ ให้ประชาชน

ระยอง วันที่ 22 กันยายน 2566 ที่สมาคมประมงจังหวัดระยอง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง  ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ  ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและพบปะกลุ่มประมงและเกษตรกรชาวจังหวัดระยอง  เพื่อรับทราบปัญหาการทำกินภาคประมงและภาคเกษตรในพื้นที่ โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ

ซึ่งประเด็นการตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาครั้งนี้ คือการประกอบการประมงพาณิชย์ ประมงพื้นบ้าน และอาชีพประมง การจัดการที่ดิน สปก. และโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC 

รมว.เกษตรฯ ตั้งเป้าออกโฉนดที่ดิน สปก. 36 ล้านไร่

ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวแก่ประชาชนจำนวน 10 ราย  พร้อมมอบถุงยังชีพกรมชลประทาน 10 ราย  มอบเงินสนับสนุนโครงการชุมชนประมงเข้มแข็ง 4 ราย  และมอบเอกสาร สปก.4-01 แก่เกษตรกร 20 ราย  

รมว.เกษตรฯ ตั้งเป้าออกโฉนดที่ดิน สปก. 36 ล้านไร่

ขณะเดียวกันได้รับมอบน้ำปลา จำนวน 5,000 ขวด จากสมาคมประมงจังหวัดระยอง สมาคมอวนล้อมจับปลากระตัก สื่อมวลชนออนไลน์ และประมงไทย เพื่อนำไปช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ  ก่อนจะร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งแชบ๊วย ปลากะพง จำนวน 500,500 ตัว ลงทะเลระยอง 

รมว.เกษตรฯ ตั้งเป้าออกโฉนดที่ดิน สปก. 36 ล้านไร่

ร.อ.ธรรมนัส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า  พี่น้องภาคประมงและเกษตรกรชาวจังหวัดระยองมีปัญหาเรื้อรังมานาน โดยเฉพาะภาคประมง จะมีการแก้กฎหมายประมงที่เป็นกำแพงกั้น กระทบกับการทำมาหากิน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งกำชับมาเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องภาคประมงทั้ง ประมงพาณิชย์ ประมงพื้นบ้าน และ ประมงชายฝั่ง

โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาขับเคลื่อนการแก้ไขกฎหมายประมง โดยเฉพาะความขัดแย้งในการทำประมงพาณิชย์ ประมงชายฝั่ง ประมงพื้นบ้าน  ซึ่งตนเองได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว จะเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องต่อไป  ในส่วนที่นักวิชาการกังวลว่าจะกระทบ กฎ IUU นั้น นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้คำนึงวิถีชีวิตชาวประมงเป็นลำดับแรกด้วย

รมว.เกษตรฯ ตั้งเป้าออกโฉนดที่ดิน สปก. 36 ล้านไร่

"ส่วนเรื่องที่พี่น้องเกษตรกรถือครองที่ดิน สปก.4-01 ที่มีอยู่ 36 ล้านไร่ทั่วประเทศ จะเปลี่ยนที่ดิน สปก.ให้เป็นโฉนดให้ได้ รวมทั้งที่ดิน สปก.ที่อยู่ในพื้นที่ EEC ด้วย จะนำเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และเกิดรายได้" ร.อ.ธรรมนัส กล่าว