svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"สมศักดิ์" มอบนโยบาย ศอ.บต. เล็งสร้างอาชีพ เลี้ยงไก่-โคบาลชายแดนใต้-วัวกีฬา

20 กันยายน 2566

"รองนายกฯสมศักดิ์" ลงพื้นที่ "ยะลา-ปัตตานี" มอบนโยบาย ศอ.บต. พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ เล็งสร้างอาชีพ"เลี้ยงไก่-โคบาลชายแดนใต้-วัวกีฬา" พร้อมต่อยอด "ครัวอาหารฮาลาลโลก" หวังสร้างความยั่งยืนให้ประชาชนในพื้นที่ แย้ม เตรียมไปมาเลเซีย เจรจาสร้างถนนร่วมกัน

20 กันยายน 2566 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ โดยได้ร่วมหารือ และมอบนโยบายการดำเนินงานกับผู้บริหาร และข้าราชการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ หรือ ศอ.บต.

นำโดย นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต ที่มาจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ยังได้มีแกนนำชุมชน รวมถึงผู้นำศาสนา ได้เข้าร่วมพูดคุย ถ่ายทอดปัญหาต่าง ๆ ให้แก่รองนายกรัฐมนตรี รับทราบด้วย
"สมศักดิ์" มอบนโยบาย ศอ.บต. เล็งสร้างอาชีพ เลี้ยงไก่-โคบาลชายแดนใต้-วัวกีฬา

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ตนได้รับทราบปัญหาเป็นจำนวนมาก ทั้งในเรื่องการดำรงชีวิต การศึกษา การสร้างอาชีพ การคมนาคม โดยเรื่องเหล่านี้ต้องได้รับการสนับสนุนและแก้ไข เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ได้ ซึ่งจากนี้ต้องเน้นเรื่องของการพัฒนาอาชีพ อาทิ การเลี้ยงไก่ กิจกรรมโคบาลชายแดนภาคใต้

โดยจะต้องผลักดันให้พี่น้องประชาชนนั้น สามารถยืนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาใช้วิธีการเลี้ยงแบบเป็นกลุ่ม จึงอาจจะเกิดปัญหาว่า ใครทำมากทำน้อย จนเกิดการถกเถียงกัน แต่ที่จังหวัดสุโขทัย มีการสนับสนุน ให้เป็นบุคคลเลี้ยง โดยใช้เวลา 3 ปี 7 เดือน จากวัว 2 ตัว กลายเป็น 9 ตัว ทำให้คนเหล่านั้น มีทุนเป็นหลักแสนบาท

“เราต้องมองที่ความต้องการของประชาชนเป็นหลักว่า สิ่งใดที่เขาเหมาะสม เช่น หากอยากเลี้ยงวัวกีฬา ก็ควรสนับสนุน เพราะวัวชนิดนี้ หากได้สายพันธุ์ที่ดี จะมีราคาสูงกว่าวัวเนื้อเป็น 10 เท่า รวมถึงยังมีการขายน้ำเชื้อ ซึ่งสร้างรายได้มากกว่าการเลี้ยงโคเนื้อ ส่วนการเลี้ยงไก่เวลานี้ ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศอาหรับต้องการ ไก่ จากกลุ่มจังหวัดชายแดน แต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาจนถึงนำไปส่งออกได้โดยเรื่องนี้ จึงต้องมาวางแผนกันใหม่ เพราะสิ่งที่ตนจะนำไปผลักดันต่อ นั่นคือครัวอาหารฮาลาลโลก ที่มีการวางแผนงานไว้ก่อนหน้าที่ตนจะมาดำเนินงานตรงนี้” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว
"สมศักดิ์" มอบนโยบาย ศอ.บต. เล็งสร้างอาชีพ เลี้ยงไก่-โคบาลชายแดนใต้-วัวกีฬา

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่ตนเป็นห่วงอีก 1 เรื่องจากการประชุมในครั้งนี้ คือตัวเลขจำนวนครัวเรือนประชากรนั้น รายงานไม่ตรงกัน ดังนั้น ตนจึงมีการสั่งการให้มีการพูดคุย แล้วสรุปตัวเลขให้ตรงกัน เพราะบางหน่วยงาน สรุปว่ามี 1 หมื่น บางหน่วยงานสรุปว่ามี 5 หมื่น ทำให้ไม่สามารถวางแผนการทำงานได้ ส่วนเรื่องการสร้างคมนาคม ตนนั้นเห็นด้วย แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไป เพราะต้องดูว่า เราจะสร้างตรงจุดไหน แล้วสามารถทำให้มีการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ และต้องเข้าใจว่า งบประมาณประเทศของเรานั้น ไม่ได้มีมาก

จึงต้องค่อยศึกษา แต่เรื่องนี้เชื่อว่ารัฐบาลต้องผลักดัน รวมถึงรถไฟทางคู่ที่เชื่อมโยงไปได้อีกหลายประเทศด้วย ซึ่งเรื่องนี้ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งสำคัญ ที่ต้องเจรจาหารือกับประเทศมาเลเซีย โดยตนก็ทราบว่า มีถนนบางเส้นของทางมาเลเซีย ก็พร้อมที่จะออกเงินคนละครึ่งกับประเทศไทย เพื่อพัฒนาร่วมกันตรงส่วนนี้ หากมีโอกาส ตนจะต้องเดินทางไป เพื่อพูดคุยเจรจา ให้เกิดประโยชน์ของทั้ง 2 ประเทศ

“ผมรู้สึกดีใจในวันนี้ ที่ได้เดินทางลงมาศึกษา รับฟังปัญหา ผมคือคนชนบท ไม่ได้เติบโตในตลาด ดังนั้น สิ่งที่ผมจะทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะยึดประโยชน์ ของพี่น้องเป็นหลัก โดยวันนี้อาจจะยังลงรายละเอียดอะไรมากไม่ได้ แต่ผมจะศึกษา และทำให้ทุกอย่างนั้นดีขึ้น ทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่และอาชีพ รวมถึงขอให้เข้าถึง และเข้าใจประชาชน ในความต้องการ แล้วนำไปพัฒนา ตามศาสตร์ของพระราชา ผมเชื่อว่า เราจะทำงานได้ลุล่วงและสำเร็จอย่างแน่นอน” นายสมศักดิ์ กล่าว
"สมศักดิ์" มอบนโยบาย ศอ.บต. เล็งสร้างอาชีพ เลี้ยงไก่-โคบาลชายแดนใต้-วัวกีฬา
"สมศักดิ์" มอบนโยบาย ศอ.บต. เล็งสร้างอาชีพ เลี้ยงไก่-โคบาลชายแดนใต้-วัวกีฬา
"สมศักดิ์" มอบนโยบาย ศอ.บต. เล็งสร้างอาชีพ เลี้ยงไก่-โคบาลชายแดนใต้-วัวกีฬา
"สมศักดิ์" มอบนโยบาย ศอ.บต. เล็งสร้างอาชีพ เลี้ยงไก่-โคบาลชายแดนใต้-วัวกีฬา