svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ราชทัณฑ์" แจง การรักษาตัว "ทักษิณ" ยังไม่สิ้นสุด หลังส่งตัวออกครบ 30 วัน

20 กันยายน 2566

กรมราชทัณฑ์ ชี้แจง "ทักษิณ" รักษาตัวโรงพยาบาลภายนอกครบ 30 วัน แต่การรักษายังไม่สิ้นสุด เพราะได้เข้ารับการผ่าตัดฯ และยังคงต้องรักษาตัวต่อ รพ.ตำรวจ

20 กันยายน 2566 "กรมราชทัณฑ์" ชี้แจงประเด็นนายทักษิณ ชินวัตร หลังอยู่ในความควบคุมของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งรับตัวไว้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ต่อมามีอาการป่วยฉุกเฉินต้องส่งตัวออกรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลตำรวจ ในคืนดังกล่าว โดยจะครบระยะเวลา 30 วัน ที่ส่งตัวออกไปรักษาพยาบาลภายนอก ในวันพรุ่งนี้ (21 ก.ย. 66)

กรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ.2563 กำหนดไว้ว่า กรณีผู้ต้องขังพักรักษาตัวนอกเรือนจำ เกินกว่า 30 วัน ให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดี พร้อมความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วยและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
 

โดยกรมราชทัณฑ์ได้รับหนังสือจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร รายงานความเห็นแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ ระบุเหตุผลความจำเป็นของนายทักษิณ ที่จำเป็นต้องรักษาตัวเกิน 30 วัน เนื่องจากการรักษายังไม่สิ้นสุดเพราะได้เข้ารับการผ่าตัดฯ และยังคงต้องรักษาตัวอยู่ต่อ ณ โรงพยาบาลตำรวจ
 

ทั้งนี้ ในห้วงระยะเวลาปี งบประมาณ พ.ศ.2566 กรมราชทัณฑ์ มีสถิติผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจำ เกินกว่า 30 วัน จากเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศกว่า 140 ราย และในเดือนนี้มีสถิติ จำนวน 14 ราย ที่เสนอมายังกรมราชทัณฑ์ (รวมเคสนายทักษิณ) และกรมราชทัณฑ์ ได้เห็นชอบตามความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษาเสนอมา