svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดกำหนดการ "นายกฯ" บนเวที UNGA กับ "การปฏิบัติภารกิจนอกประเทศครั้งแรก"

19 กันยายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เปิดกำหนดการ "นายกฯ" บนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ หรือ UNGA ครั้งที่ 78 กับ "การปฏิบัติภารกิจนอกประเทศครั้งแรก"

19 กันยายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (78th Session of the United Nations General Assembly: UNGA 78) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18 – 24 ก.ย. 66

โดยที่ร่วมเดินทางไปกับนายกฯ อาทิ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีกำหนดเดินทางถึง นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ช่วงเช้ามืดของวันที่ 19 กันยายน 2566 (เวลาที่สหรัฐอเมริกาช้ากว่าไทย 11 ชั่วโมง) หรือ​เวลาไทยประมาณ 14.30 น

สำหรับภารกิจของนายกฯ ครั้งนี้ ถือว่าเป็น “การปฏิบัติภารกิจนอกประเทศครั้งแรก” ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดี ที่จะได้พบหารือกับผู้นำต่างประเทศ ผู้นำองค์การระหว่างประเทศ บุคคลสำคัญ เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งผ่านกรอบทวิภาคีและพหุภาคี

นายกฯ บินลัดฟ้า ร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 นครนิวยอร์ก เย็นวานนี้(18 ก.ย.)

ภารกิจต่างประเทศแรกของนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศไทย (renewing confidence) พร้อมเป็นการเปิดตัวนายกรัฐมนตรีในเวทีสหประชาชาติ ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างประเทศที่มีระดับผู้นำมาร่วมมากที่สุด ในฐานะผู้นำรัฐบาลใหม่ของไทยที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย สะท้อนถึงเสถียรภาพ ศักยภาพ และความพร้อมของไทยในการเดินหน้าสานสัมพันธ์ขับเคลื่อนพลวัตความร่วมมือกับนานาประเทศ

นอกจากนี้ยังจะถือเป็นการย้ำความเชื่อมั่น และการสนับสนุนของไทยต่อระบอบพหุภาคี ที่มีสหประชาชาติเป็นศูนย์กลาง และความมุ่งมั่นของไทยในการมีส่วนร่วม ในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติ ที่มีบทบาทสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบ โดยมีส่วนร่วมกำหนดวาระสำคัญของโลกที่สมดุล และสนับสนุนบทบาทของสหประชาชาติ ในการรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต ท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

พร้อมกับผลักดันความร่วมมือของประชาคมโลก ในการเร่งขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) เพื่อรับมือกับวิกฤตช่องว่างการพัฒนา แก้ไขปัญหา ความเหลื่อมล้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมความสมดุลในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง แวดล้อม เสริมสร้างความเป็นอยู่อย่างสันติ ความอยู่ดีกินดี สภาพแวดล้อมที่ดี และสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน (Accelerating the SDGs for peace, prosperity, and sustainability for all)

อย่างไรก็ตาม ต้องจับตาการหารือระหว่างผู้นำไทยและเยอรมัน​ ซึ่งแม้ว่าตารางจะยังไม่ออกมาชัดเจน แต่ก็มีความพยายามที่จะหารือเรื่องการจัดซื้อเครื่องยนต์เรือดำน้ำ​ เนื่องจากการจัดซื้อดรือดำน้ำจากจีนนั้น ไม่มีเครื่องยนต์​

นายกฯ บินลัดฟ้า ร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 นครนิวยอร์ก เย็นวานนี้(18 ก.ย.)

สำหรับกำหนดการที่เกี่ยวข้องกับองค์การสหประชาชาติ

  • การกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไปการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78
  • การกล่าว Welcoming Remarks ในกิจกรรมคู่ขนานระดับสูง ของประเทศไทย และอาเซียน ในหัวข้อ “Fostering Partnership for Our Common Future: Enhancing Multi-Stakeholder Partnerships to Accelerate the SDGs in ASEAN”
  • การกล่าวในกิจกรรมระดับผู้นำ Climate Ambition Summit
  • การเข้าร่วมการประชุม High-level Meeting on Global Development Initiative (GDI) Cooperation Outcome

ทั้งนี้ นายกฯ จะเน้นย้ำในบทบาทของไทยด้านความร่วมมือ เพื่อต่อสู้กับความท้าทายระหว่างประเทศ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ จะได้พบหารือกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ของต่างประเทศ เพื่อยืนยันแนวทางด้านนโยบายของไทยที่สนับสนุนการค้าการลงทุน เช่น

  • ผู้บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาและอาเซียน (US-ASEAN Business Council: USABC)
  • หอการค้าสหรัฐอเมริกา (US Chamber of Commerce: USCC)
  • ภาคเอกชนสหรัฐฯ 

นายกฯ บินลัดฟ้า ร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 นครนิวยอร์ก เย็นวานนี้(18 ก.ย.)

logoline