svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

นับถอยหลัง ดีเดย์ 1 พ.ย.นี้ เปิดไฟล์ทบินเข้าเชียงใหม่ 24 ชม.

นายกฯ กำชับ รมว.คมนาคม เร่งติดตามการเปิดสนามบินเชียงใหม่ 24 ชม. ดีเดย์ 1 พ.ย.นี้ กระตุ้นท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม รับนโยบายวีซ่าฟรีให้นักท่องเที่ยวชาวจีน-คาซัคสถาน

18 กันยายน 2566 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้แจ้งต่อที่ประชุมได้รับทราบและสั่งการต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ที่อยากให้เน้นเรื่องการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งตลาดใหญ่อยู่ที่เชียงใหม่

โดยปกติทำการบินอยู่ที่ 18 ชม. แต่นักท่องเที่ยว จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อยากให้มีการเปิดไฟล์ทดึก เพื่อกลับถึงประเทศจะได้ไปทำงานต่อได้ ซึ่งนายกฯ ได้ไปดูพื้นที่และเจรจากับทางผู้อำนวยการท่าอากาศยานแล้ว ผลคือ สนามบินเชียงใหม่ จะเปิดให้มีไฟล์ทบินตลอด 24 ชม. ตั้งแต่ 1 พ.ย. 66 เป็นต้นไป

ซึ่งเป็นการสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวจีน และสอดรับกับเรื่องวีซ่าฟรีของจีน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ นายกฯ ยังย้ำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ทุกคนได้ติดตามให้เกิดผลรูปธรรม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและมติ ครม. อย่างเคร่งครัด