svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

คนไทยเฮอีกรอบ! ค่าไฟลดอีก เหลือ 3.99 บาท ทันรอบบิล ก.ย.66

18 กันยายน 2566
317

เฮอีก! ค่าไฟลดอีก หลัง "พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค" แจ้ง ครม. ปรับลดจาก 4.10 บาท เหลือ 3.99 บาท ทันรอบบิล กันยายน 2566

18 กันยายน 2566 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่การกระทรวงพลังงาน ได้รายงานผลลการหารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ว่า สามารถลดค่าไฟฟ้า จาก 4.10 บาท เหลือ 3.99 บาท ทันทีในรอบบิลเดือน ก.ย. 2566 

หลังก่อนหน้านี้ ในประชุม ครม.ให้กระทรวงพลังงานไปศึกษาต่อว่าสามารถลงอีกได้หรือไม่ จนนำมาสู่มติ ครม. รับทราบในวันนี้

สำหรับการลดค่าไฟฟ้าดังกล่าว เป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และช่วยเหลือภาคเอกชน