svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"บิ๊กหนู" จ่อเสนอครม.วาระจร แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงมหาดไทย 19 ราย

18 กันยายน 2566
2.4 k

"บิ๊กหนู" จ่อเสนอครม.วาระจร แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงมหาดไทย 19 ราย "อรรษิษฐ์" ขึ้นอธิบดีกรมการปกครอง "ไชยวัฒน์" นั่งอธิบดีกรมป้องกันฯ

18 กันยายน 2566 ผู้สื่ข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้( 18 ก.ย.) นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นวาระจร ในตำแหน่ง “อธิบดี-รองปลัดฯ-ผู้ว่าฯจังหวัดขนาดใหญ่” เป็นระดับผู้บริหารระดับสูงในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เกษียณอายุในเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 ราย เสียชีวิต1 ราย ลาออก 1 ราย รวม 19 ราย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 6 ราย อธิบดี 2 ราย รวมจำนวน 26 คน 

อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ว่าที่อธิบดีกรมการปกครอง

โดยตำแหน่งหลักสำคัญ อธิบดีกรมการปกครอง ที่จะมาแทน นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ที่เกษียณในปีนี้ โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คาดว่า จะได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิบดีกรมการปกครอง แทน นายแมนรัตน์ และโยกสลับนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนแทน

ขณะที่นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ คาดว่า จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แทน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ที่เกษียณราชการเช่นเดียวกัน

ไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ว่าที่อธิบดีกรมป้องกันฯ

ขณะที่บัญชีรายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดขนาดใหญ่ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย แล้วโยกดันนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คาดว่า จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หรือนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี คนใดคนหนึ่งที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าฯชลบุรี เป็นต้น