svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เอกสารหลุด! ว่อนสภาฯ ท่านรองหมูกระทะ "ปดิพัทธ์" เบิกงบด่วนก่อนปิดงบประมาณ

18 กันยายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

เอกสารหลุด! ว่อนสภาฯ ทริปไฟไหม้ ท่านรองหมูกระทะ "ปดิพัทธ์" เบิกงบเร่งด่วนก่อนปิดปีงบประมาณและไม่ผ่านคณะอนุกรรมการแผนฯ พาสส.ก้าวไกล พร้อมปผู้ติดตาม บินดูงานสิงคโปร์

18 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน มีเอกสารการเดินทางของ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และคณะรวม 12 คน ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 21-25 ก.ย.66 เพื่อศึกษาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของรัฐสภาสิงคโปร์ เพื่อมาเป็นต้นแบบ และศึกษาการแก้ไขปัญหาหมอกควันของประเทศสิงคโปร์ ที่เคยรับศึกหนักเมื่อ 10 ปีก่อน สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างไร พร้อมพบปะแรงงาน และนักศึกษาไทยในสิงคโปร์ เพื่อรับฟังปัญหา เตรียมพร้อมแนวทางการรับมือต่าง ๆ

โดยในเอกสารระบุไว้อย่างน่าสนใจว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 21-25 ก.ย.66 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และคณะรวม 12 คน มีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยระบุวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศการประชุมของรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์, การบริหารจัดการแรงงานของคนไทยในสาธารณรัฐสิงค์โปร์ และการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของสาธารณรัฐสิงคโปร์

โดย นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้อนุมัติการเดินทางเมื่อวันที่ 12 ก.ย.66 และเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติงบประมาณเป็นเงินจำนวน 1,379,250 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ของ นายปดิพัทธ์ พร้อมคณะ

ภารกิจดังกล่าว เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ภายในสภาผู้แทนราษฎรอย่างกว้างขวาง โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่า มีการตั้งเรื่องอนุมัติอย่างเร่งรีบ โดยไม่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการแผนและงบประมาณ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งมองว่า เป็นห้วงเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2566 (30 ก.ย.66) จึงต้องรีบเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังเหลืออยู่

อีกทั้งมีการระบุด้วยว่า การเดินทางไปสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้ ไม่ได้รับเชิญจากหน่วยงานหรือบุคคลของทางสาธารณรัฐสิงคโปร์ แต่เป็นดำริของ นายปดิพัทธ์ ที่มอบหมายให้กลุ่มงานพิธีการทูต สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นผู้ประสานไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อขอเดินทางไปเยือน

เอกสารหลุด! ว่อนสภาฯ ท่านรองหมูกระทะ \"ปดิพัทธ์\" เบิกงบด่วนก่อนปิดงบประมาณ

สำหรับรายชื่อคณะผู้ร่วมเดินทาง 12 คนนั้น มี 7 คน ที่เป็น สส. ประกอบด้วย

     1.นายปดิพัทธ์ สันติปาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และ สส.พิษณุโลก ในฐานะหัวหน้าคณะ

     2.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

     3.นายวรภพ วิริยะโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

     4.นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. พรรคก้าวไกล

     5.น.ส.พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ พรรคเพื่อไทย( ทั้งนี้เจ้าตัวได้ออกมายืนยันว่า ได้ร่วมคณะเดินทาง ยังอยู่ในพื้นที่และไม่มีแผนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้)

     6.น.ส.ทิสรัตน์ เลาหพล สส.กทม. พรรคก้าวไกล

     7.นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สส.เลย พรรคเพื่อไทย

ที่เหลือ 4 รายเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติภารกิจติดตามคณะ ส่วนอีก 1 ราย มีขื่อของ นายไกลก้อง ไวทยการ อดีตนายทะเบียน และผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ที่อยู่ระหว่างการตัดสิทธิ์ทางการเมือง ซึ่งระบุว่าเป็นผู้ติดตามของ นายปดิพัทธ์ และออกค่าใช้จ่ายเอง

ในส่วนของงบประมาณจำนวน 1,379,250 บาท แบ่งเป็น

  • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินไทย ไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ 438,750 บาท
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 120,400 บาท
  • ค่าเช่าที่พัก 425,000 บาท
  • ค่ารับรอง 200,000 บาท
  • ค่าของที่ระลึก 30,000 บาท
  • ค่าเช่าพาหนะในต่างประเทศ 150,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทางราชการ 11,000 บาท
  • ค่ายานพหนะขนสัมภาระเดินทางไป-กลับท่าอาศยาน 4,000 บาท (ข้าราชการ)

มีการระบุ งบประมาณที่เบิกจ่ายสำหรับ สส. 1 คน อยู่ที่คนละ 114,650 บาท แบ่งเป็น ค่าบัตรโดยสารรเครื่องบินไป-กลับ 51,250 บาท, ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 วันๆละ 3,100 บาท รวม 12,400 บาท, ค่าที่พัก (พักเดี่ยว) 4 คืนๆ ละ 12,500 บาท รวม 50,000 บาท และค่าจัดทำหนังสือเดินทาง 1,000 บาท ส่วนของ นายปดิพัทธ์ มียอดค่าใช้จ่ายรวม 494,650 บาท โดยได้สิทธิ์ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก เท่ากับ สส.คนอื่น แต่มียอดเพิ่มเติมในส่วนของค่ารับรอง 200,000 บาท ค่ายานพาหนะ 150,000 บาท และค่าของที่ระลึก 30,000 บาท อยู่ในรายการของ นายปดิพัทธ์

ทั้งนี้ในการขออนุมัติงบประมาณพบว่า 7 สส.ที่ร่วมคณะเลือกใช้สิทธิ์บินชั้นธุรกิจทั้งหมด ทั้งที่เป็นเส้นทางบินระยะสั้น ใช้เวลาราว 2.20 ชั่วโมง โดยค่าบัตรโดยสารอยู่ที่คนละ 51,250 บาท ขณะที่ข้าราชการร่วมคณะได้สิทธิ์บินชั้นประหยัด ค่าบัตรโดยสารไป-กลับ อยู่ที่คนละ 20,000 บาท ต่างกันถึงคนละ 31,250 บาท จึงถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า นายปดิพัทธ์ และคณะ ไม่ประหยัดงบประมาณตามนโยบายที่ นายปดิพัทธ์ ได้เคยประกาศไว้ เมื่อครั้งรับตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1

นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตในส่วนของ งบรับรอง มีเบิกจ่ายจำนวน 200,000 บาท แบ่งออกเป็น 4 รายการๆ ละ 50,000 บาท แบ่งเป็นค่างานเลี้ยงรับรองประธานรัฐสภา,รองประธานรัฐสภา, ค่างานเลี้ยงรับรองประธาน Government Technology Agency, งานเลี้ยงรับรองผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน Green Singapore และงานเลี้ยงรับรองผู้แทนหน่วยงานบรรยายสรุปอุตสาหกรรม EV โดยเป็นที่รู้กันว่า งบรับรองในกรณีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศนี้ ส่วนใหญ่ไม่มีการใช้จริง เนื่องจากเป็นการเดินทางในฐานะแขกผู้ไปเยือน ที่มักมีเจ้าภาพ ตลอดจนสถานเอกอัครราชทูตจัดเลี้ยงรับรองอยู่แล้ว อีกทั้งการเบิกจ่ายงบรับรอง สามารถเบิกจ่ายได้โดยการลงนามรับรองการจ่ายของหัวหน้าคณะเดินทางเท่านั้น โดยไม่ต้องมีใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษี ยืนยันแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้นายปดิพัทธ์ เคยใช้งบรับรองในตำแหน่งรองประธานสภาฯ จัดเลี้ยงบุฟเฟ่ต์หมูกระทะ แม่บ้านสภาฯ จำนวน 370 คน โดยระบุว่า เป็นการใช้งบประมาณในส่วนของ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้รับปีละ 2 ล้านบาท ที่คงใช้ไม่หมด และถือว่า แม่บ้านสภา เป็นแขกของตัวเอง

logoline