svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"นายกฯ" ห่วงปีนี้น้ำน้อย แต่ยืนยัน น้ำอุปโภค-บริโภคไม่ขาดแน่นอน

"นายกฯ" ห่วงปีนี้น้ำน้อย มีความหวังอีกประมาณเดือนกว่าฝนจะตก เหตุฝนล่าช้า 1 เดือน ทำน้ำน้อย ยันน้ำอุปโภค-บริโภคไม่ขาด

16 กันยายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​คลัง​ กล่าวถึงภาพรวมการบริหารจัดการน้ำและแผนฟื้นฟูป่ารัฐบาลมีแนวทางอย่างไร ว่า เป็นหน้าที่รัฐบาลให้การสนับสนุน เพราะเป็นการฟื้นฟูป่า ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ อีกเรื่องหนึ่งของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟื้นฟูเรื่องสัตว์ป่า เรื่องการสร้างฝาย เป็นต้น ที่ใช้เป็นแม่แบบในการฟื้นฟูป่า ซึ่งปัจจุบันหลายจังหวัดประสบปัญหาเยอะมาก  ก็จะลองไปพิจารณาดูว่ารัฐบาล จะทำอย่างไรให้เป็นแม่แบบเพื่อขยายไปในประเทศได้
\"นายกฯ\" ห่วงปีนี้น้ำน้อย แต่ยืนยัน น้ำอุปโภค-บริโภคไม่ขาดแน่นอน
เมื่อถามว่า ที่เขื่อนแม่กวงปริมาณน้ำใช้การปีนี้เท่าที่ฟังบรรยายสถานการณ์น้ำ ค่อนข้างน้อยหน้าแล้งก็กลับมาแล้วจะมีแผนบริหารจัดการอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า ก็มีความหน้าเป็นห่วงอยู่ เพราะปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่ก็ยังโชคดีว่าภาคอีสานยังน้อยกว่าเยอะมาก และภาคเหนือ ก็ยังน้อยลงไปมาก แต่มีความหวังว่าอีกประมาณเดือนกว่าฝนจะมา เพราะว่าฝนมาช้าไปประมาณเดือนหนึ่ง ตอนนี้ก็ต้องบริหารจัดการเรื่องน้ำให้ดี แต่เรื่องของการอุปโภคและบริโภคไม่ขาด

เพราะฝนจะมาเพิ่มอีก เรื่องการเมนเทนระบบนิเวศต้องไม่เสื่อม ที่เหลือก็เป็นภาคการเกษตร เรื่องการทำนาปรังก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าจะไปห้ามเกษตรกรทำนาปรัง ก็ถามกลับมาว่าจะเอารายได้จากไหนมาหากจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ก็ต้องให้มีเมล็ดพันธุ์ที่พอเพียง มีองค์ความรู้
\"นายกฯ\" ห่วงปีนี้น้ำน้อย แต่ยืนยัน น้ำอุปโภค-บริโภคไม่ขาดแน่นอน
และที่สำคัญคือเรื่องการตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยว่าจะต้องปลูกพืชพันธ์อื่นทดแทนนาปรังจะมีตลาดหรือไม่ต้องมีการพูดคุยกันวันนี้มีรัฐมนตรีช่วยเกษตรนายอนุชานาคาศัยมาด้วยได้มีการพูดคุยกันแล้ว

เมื่อถามว่าอธิบดีกรมชลประทานมีการเสนอให้สร้างโครงการผันน้ำยวม ซึ่งจะมีการศึกษานายกฯจะทำต่อหรือไม่  นายกฯ กล่าวว่า ทำต่อ และมีโครงการท่อส่งน้ำอื่นอีกหลายโครงการด้วย จะพยายามเร่งรัดให้เสร็จภายใน 2 ปีนี้ เพื่อเร่งรัดให้มีการเติมน้ำในเขื่อนต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาในระยะกลางและระยะยาวด้วย

ทั้งนี้ ต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการผันน้ำได้มีส่วนร่วมด้วย เพื่อให้ประชาชนเห็นด้วยจึงจะดำเนินการ 
\"นายกฯ\" ห่วงปีนี้น้ำน้อย แต่ยืนยัน น้ำอุปโภค-บริโภคไม่ขาดแน่นอน