svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ผู้กองธรรมนัส"ประกาศทำสงครามจริงจังกับสินค้าเกษตรเถื่อน

"ธรรมนัส" ประกาศทำสงครามสินค้าเถื่อน เผยนโยบายที่แถลงรัฐสภาเป็นกรอบแบบกว้าง ชี้แต่ละกระทรวงจะไปทำแผนในรายละเอียดดำเนินการ ช่วง 4 ปี ทำอะไรบ้าง  

11 กันยายน 2566 "ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า" รมว.เกษตรและสหกรณ์ รับหนังสือจาก นายภาคิณ มุสิกสุวรรณ นายกสมาคมศูนย์ข้าวชุมชน (ประเทศไทย) ที่ยื่นข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและผลผลิตตกต่ำ โดยยกปัญหาเรื่องความสามารถการแข่งขันภาคเกษตรของไทยตกต่ำที่สุดในรอบ 21 ปี อันมาจากเรื่องต้นทุนการผลิตสูง ผลการผลิตต่อไร่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้ง น้ำเพื่อการเกษตรยังเป็นปัญหาและไม่มีกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวถึงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านและประชาชนวางนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาของรัฐบาลนั้นยังไม่สอดคล้องกับปัญหาของประชาชน ว่า นโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา เป็นนโยบายในกรอบภาพกว้าง แต่รายละเอียดแต่ละกระทรวง กรม จะมีรายละเอียด เช่น ในช่วงวาระ 4 ปีรัฐบาลจะทำอะไรให้กับประชาชน ซึ่งในกระทรวงเกษตรฯ มีแผนของแต่ละกรมอยู่แล้ว หลังแถลงนโยบายเสร็จสิ้น จะนำนโยบายไปมอบให้แก่กระทรวงเกษตรฯ 

ทั้งนี้ จะมีสาระรายละเอียดและแบบแผนของงาน ที่จะกำหนดเป้าหมายและการใช้งบประมาณ พร้อมชี้ปัญหาที่สะสมมานาน ไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สภาพแปรปรวนของภูมิอากาศก็เป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงและกรมที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องมีแผนรองรับในการแก้ไขปัญหา 

 

ส่วนปัญหาของเกษตรกรโดยเฉพาะราคาพืชผล ได้มีการเรียกอธิบดีแต่ละกรม หยิบยกปัญหาการลักลอบการนำสินค้าหมูเถื่อน เนื้อเถื่อน หรือลักลอบเนื้อสัตว์ผิดกฎหมาย หลังจากนี้จะตั้งคณะกรรมการปราบปรามอย่างเอาจริงเอาจัง ถือประกาศสงครามกับสินค้าเถื่อน ที่นำเข้ามาในประเทศทำให้ผลการเกษตรตกต่ำ สำหรับละเอียดดำเนินการเชื่อว่ากระทรวงจะดำเนินการ