svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดคำแถลงนโยบายรัฐบาล "เศรษฐา" ต่อรัฐสภา 11 ก.ย. อ่านได้ที่นี่

10 กันยายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ด่วน! เปิดคำแถลงนโยบายรัฐบาล "เศรษฐา ทวีสิน" ต่อรัฐสภา วันที่ 11 ก.ย. นี้ อ่านได้ที่นี่ ยืนยัน "แก้รัฐธรรมนูญ" "ดิจิทัลวอลเล็ต" ให้คำมั่นประชาชนต้องมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น

หลังจากเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้ว สำหรับ ครม.เศรษฐา 1 ภายหลังเข้าทำพิธีถวายสัตย์ และถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก ที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

โดยไทม์ไลน์หลังจากนี้ "นายเศรษฐา ทวีสิน" นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมครม.นัดพิเศษ ในวันที่ 6 กันยายน 2566  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อน"แถลงนโยบายรัฐบาล"ต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันที่ 11 กันยายน 2566  ขณะที่ รัฐมนตรีแต่ละคน จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวง ที่ได้รับมอบหมาย 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

นายกรัฐมนตรีนำ ครม.เข้าถวายสัตย์

 "นายเศรษฐา ทวีสิน" นายกรัฐมนตรี เตรียมที่จะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาฯ ในวันที่ 11 กันยายน 2566 นี้  มีความยาว 43 หน้า โดยเฉพาะสาระสำคัญที่ 6 หน้าแรก เป็นการนำเสนอ นโยบายเร่งด่วน 4 เรื่องสำคัญ
 
เอกสารแถลงนโยบายหน้าถัดไป จะเป็นเนื้อหาการดำเนินนโยบายในระยะกลาง ระยะยาว พร้อมนำเสนอภาคผนวก ที่ระบุถึงนโยบายแต่ละด้านสอดคล้องกับรธน.มาตราใดบ้าง

ที่น่าสนใจ คำแถลงหน้าแรกๆ ได้ระบุ นโยบายเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital  Wallet   ถึงกับระบุว่า "จะทำหน้าที่เป็นตัวจุดชนวนที่จะกระตุกเศรษฐกิจประเทศตื่นขึ้นมาอีกครั้ง" เราจะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและกระจายไปยังทุกพื้นที่ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานราก เกิดการจับจ่ายใช้จ่ายใช้สอยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน และภาคธุรกิจที่จะขยายการลงทุน ขยายกิจการ เกิดการผลิตสินค้าที่มากขึ้น นำไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพและเกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกหลายรอบ รัฐบาลเองจะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษี 

คำแถลงระบุ ต่อไปว่า จากนั้นจะแก้ไขปัญหา หนี้สินทั้งภาคเกษตร ภาคธุรกิจและภาคประชาชน 

"นโยบายเร่งด่วน คือการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจ รัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการราคาพลังงานทั้งค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในทันที" ถ้อยแถลงนโยบาย ระบุ  
 

นโยบายเร่งด่วนหน้าที่ 6 ระบุถึงการดำเนินการ "แก้ไขรัฐธรรมนูญ" ฉบับประชาชนมีส่วนร่วมออกแบบ โดยไม่แก้ไขหมวด พระมหากษัตริย์ 

ตอนท้าย มีการระบุว่า จะดำเนินการฟื้นฟู "หลักนิติธรรม" ที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถือว่าเป็นการลงทุนที่ใช้งบน้อยที่สุด แต่สร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาประเทศหลายๆด้าน

เปิดคำแถลงนโยบายรัฐบาล "เศรษฐา" ต่อรัฐสภา 11 ก.ย.  อ่านได้ที่นี่
เปิดคำแถลงนโยบายรัฐบาล "เศรษฐา" ต่อรัฐสภา 11 ก.ย.  อ่านได้ที่นี่
เปิดคำแถลงนโยบายรัฐบาล "เศรษฐา" ต่อรัฐสภา 11 ก.ย.  อ่านได้ที่นี่

 

logoline