svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ผบ.ทร" ยัน "สว.เหล่าทัพ" พร้อมโหวตนายกฯพรุ่งนี้ แทงกั๊กยกมือให้ "เศรษฐา"

21 สิงหาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"สว.เหล่าทัพ" เตรียมไปร่วมโหวตเลือกนายกฯ พรุ่งนี้ ขณะที่ "ผบ.ทร" ยังอุบจะโหวตให้ "เศรษฐา" หรือไม่ พร้อมเดินทางไปสัตหีบ เปิดอาคารเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ

21 สิงหาคม 2566 พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ ที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน ว่า ต้องรอดูวันพรุ่งนี้ว่าทางสภาจะมีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้าง โดยตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุป แต่ตนจะไปร่วมประชุมและโหวตด้วยแน่นอน

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ผบ.เหล่าทัพ ทุกคนจะไปร่วมประชุมและโหวตนายกฯในวันพรุ่งนี้
\"ผบ.ทร\" ยัน \"สว.เหล่าทัพ\" พร้อมโหวตนายกฯพรุ่งนี้ แทงกั๊กยกมือให้ \"เศรษฐา\"

สำหรับช่วงเช้าที่ผ่านมา ผบ.ทร. เป็นประธานเปิดอาคารเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ Naval Mission Training Center ที่กองการฝึก กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยเป็นอาคารที่ก่อสร้างและติดตั้ง เครื่องช่วยจำลองสถานการณ์ การปฏิบัติงานสาขาต่าง ๆ ในเรือ เพื่อใช้ฝึกกำลังพลของกองทัพเรือที่จะต้องปฏิบัติงานในเรือให้มีความรู้ ทักษะ และความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานในเรือในสถานการณ์ต่างๆ

ทั้งนี้ กองการฝึกกองเรือยุทธการ มีภารกิจในการฝึกกำลังพลของกองเรือยุทธการพัฒนาการฝึกจัดทำแบบฝึกและคู่มือการฝึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการฝึกกำลังพลทดแทน และกำลังพลสำรองให้แก่กองเรือยุทธการ ซึ่งแต่ละปีกองการฝึกกองเรือยุทธการ ดำเนินการอบรมหลักสูตร ตามสาขาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้แก่กำลังพลของกองเรือยุทธการมากกว่า 40 หลักสูตร
\"ผบ.ทร\" ยัน \"สว.เหล่าทัพ\" พร้อมโหวตนายกฯพรุ่งนี้ แทงกั๊กยกมือให้ \"เศรษฐา\"
เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในเรืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมกว่า 2,500 นาย มีทั้งการฝึกในภาคทฤษฎีและการออกฝึกภาคปฏิบัติจริงบนเรือรบในทะเล เพื่อเป็นการเพิ่มเติมทักษะและสร้างความชำนาญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจจริงตามที่ได้รับมอบหมาย

แต่แม้ว่าการฝึกภาคปฏิบัติบนเรือรบในทะเลจะเป็นสิ่งจำเป็น แต่การฝึกพลเรือรบที่มีคุณค่าทางยุทธการสูง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรนั้น ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทัพเรือ
\"ผบ.ทร\" ยัน \"สว.เหล่าทัพ\" พร้อมโหวตนายกฯพรุ่งนี้ แทงกั๊กยกมือให้ \"เศรษฐา\"
ดังนั้น การฝึกปฏิบัติหัวข้อที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญให้แก่กำลังพล จึงยังเป็นข้อจำกัด ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในปัจจุบัน กองการฝึกกองเรือยุทธการ จึงมีความจำเป็น ในการพิจารณาปรับลดชั่วโมงการฝึกบนเรือในทะเลของหลักสูตรต่าง ๆ ลง เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำลังพลที่เข้ารับการอบรมในหลายหลักสูตร ทำให้ขาดโอกาสฝึกบนเรือรบในทะเล หรือมีชั่วโมงการฝึกไม่เพียงพอที่จะได้รับการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงได้มีการพิจารณาและศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพบว่าการมีเครื่องช่วยฝึกในการจำลองสถานการณ์ การปฏิบัติงานสาขาต่าง ๆ ภายในเรือที่ครบถ้วนและเสมือนจริง จะสามารถชดเชยชั่วโมงการออกฝึกภาคปฏิบัติบนเรือในทะเลของหลักสูตรต่าง ๆ และยังดำรงความพร้อมในการปฏิบัติงานของกำลังพลหน่วยเรือของกองเรือยุทธการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
\"ผบ.ทร\" ยัน \"สว.เหล่าทัพ\" พร้อมโหวตนายกฯพรุ่งนี้ แทงกั๊กยกมือให้ \"เศรษฐา\"
โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณ จากกระทรวงกลาโหม ให้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 จากบริษัท Rheinmetaill Electronics GmbH สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยได้รับมอบ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 คุณสมบัติและขีดความสามารถของเครื่องฝึก เครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ (Naval Mission Training Center) ของกองการฝึก กองเรือยุทธการ มีขีดความสามารถในการจำลองการฝึกและช่วยประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานภายในเรือสาขาต่าง ๆ ได้เสมือนจริง ตั้งแต่ในระดับผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงระดับทีมปฏิบัติงานภายในเรือ ได้แก่

1. การฝึกจำลองการเดินเรือ (Ship Handling Simulator, SHS) เครื่องฝึกจำลองการเดินเรือนี้สามารถจำลองคุณลักษณะต่าง ๆ ของเรือในกองทัพเรือได้อย่างสมจริง ได้แก่ เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศวร เรือฟริเกตชุดเรือหลวงเจ้าพระยา เรือคอร์เวตชุดเรือหลวง รัตนโกสินทร์ และ เรือหลวงอ่างทอง ซึ่งเครื่องฝึกจำลองการเดินเรือนี้สามารถสร้างสถานการณ์และออกแบบการฝึกได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับระดับผู้รับการฝึกตามหัวข้อและวัตถุประสงค์ของการฝึกที่กำหนด เช่น การนำเรือตามกฎการเดินเรือสากล และการฝึกนำเรือในสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการนำเรือทางยุทธวิธี
\"ผบ.ทร\" ยัน \"สว.เหล่าทัพ\" พร้อมโหวตนายกฯพรุ่งนี้ แทงกั๊กยกมือให้ \"เศรษฐา\"
โดยสามารถกำหนดพื้นที่การฝึก ท่าเรือที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งน่านน้ำในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งอ้างอิงมาจากแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ระวางต่าง ๆ ตลอดจนสามารถกำหนดสภาพแวดล้อมสำหรับการฝึกได้อย่างครบถ้วน นอกจากการสร้างฉากสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อฝึกการนำเรือแล้วยังสามารถสร้างโจทย์ปัญหาทางด้านเทคนิคให้เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ซึ่งจะเป็นการฝึกการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของทีมนำเรือบนสะพานเดินเรือ

2. การฝึกจำลองการปฏิบัติงานด้านศูนย์ยุทธการในเรือ ( CIC Trainer, CIC) เครื่องฝึกสามารถจำลองปฏิบัติงานในห้องศูนย์ยุทธการสาขาต่าง ๆ ด้วยการจำลองอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบอำนวยการรบ ระบบอาวุธ และระบบสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเรือได้ในลักษณะเดียวกับที่ปฏิบัติงานจริงบนเรือตามหลักปฏิบัติของกองเรือยุทธการ
\"ผบ.ทร\" ยัน \"สว.เหล่าทัพ\" พร้อมโหวตนายกฯพรุ่งนี้ แทงกั๊กยกมือให้ \"เศรษฐา\"
3. การฝึกจำลองการปฏิบัติงานด้านการช่างกลในเรือ ( Ship Engines Simulator, SES) สามารถใช้จำลองเพื่อการฝึกปฏิบัติงานกับเครื่องจักรใหญ่ เครื่องจักรช่วย การไฟฟ้าในเรือ โดยสามารถสร้างโจทย์สถานการณ์ด้านการช่างกล เพื่อฝึกการวิเคราะห์การทำงาน และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบเครื่องจักรต่าง ๆ ภายในเรือ

4. การฝึกจำลองการปฏิบัติตามหลักการและขั้นตอนการป้องกันความเสียหายภายในเรือ (Damage Control Trainer) สามารถจำลองสถานการณ์ความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเรือเพื่อฝึกการวิเคราะห์ และประเมินค่าความเสียหาย การติดตามสถานการณ์ การสั่งการและการปฏิบัติในการแก้ไข การซ่อมทำ การกู้คืน เพื่อควบคุมความเสียหายตามขั้นตอน ทั้งในระดับศูนย์ควบคุมความเสียหาย และระดับหน่วยซ่อม

นอกจากเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือทั้ง 4 สาขา จะสามารถฝึกการปฏิบัติตามแต่ละสาขาในเรือแล้ว เครื่องฝึกเหล่านี้ยังสามารถเชื่อมข้อมูลการฝึกต่อกันเพื่อฝึกการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสาขาต่าง ๆ ในเรือเสมือนเป็นเรือรบหนึ่งลำได้อย่างสมบูรณ์
\"ผบ.ทร\" ยัน \"สว.เหล่าทัพ\" พร้อมโหวตนายกฯพรุ่งนี้ แทงกั๊กยกมือให้ \"เศรษฐา\"
\"ผบ.ทร\" ยัน \"สว.เหล่าทัพ\" พร้อมโหวตนายกฯพรุ่งนี้ แทงกั๊กยกมือให้ \"เศรษฐา\"
\"ผบ.ทร\" ยัน \"สว.เหล่าทัพ\" พร้อมโหวตนายกฯพรุ่งนี้ แทงกั๊กยกมือให้ \"เศรษฐา\"

logoline