svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ราชกิจจาฯ" คำสั่งสตช. ห้ามนำเข้าหนังสือ"ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์"หมิ่นสถาบัน

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าหนังสือ "ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์" หมิ่นสถาบันฉบับใหม่ ผู้ใดฝ่าฝืนจำคุกไม่เกินสามปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

6 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 431 /2566 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร

ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 370/2566 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร นั้น

มีข้อความบางส่วนคลาดเคลื่อน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 ผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ยกเลิกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 370/2566 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2566

ข้อ 2 ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์ “Rama X : The Thai Monarchy under King Vajiralongkorn ” เขียนโดยนาย"ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์" ซึ่งมีลักษณะของภาพปกหนังสือ และบทความที่นำเสนอสื่อถึงทัศนคติของผู้เขียนที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือจะกระทบต่อความมั่นคง แห่งราชอาณาจักร หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร

\"ราชกิจจาฯ\" คำสั่งสตช. ห้ามนำเข้าหนังสือ\"ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์\"หมิ่นสถาบัน

ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจริบและทำลายซึ่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 431 /2566 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร