svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"เพื่อไทรวมพลัง" มั่นใจก้าวไกลตั้งรัฐบาลได้ เชื่อไม่มีปัจจัยอื่นคว่ำได้

01 มิถุนายน 2566

"หน.เพื่อไทรวมพลัง" มั่นใจก้าวไกล ตั้งรัฐบาลได้ เชื่อไม่มีปัจจัยอื่นคว่ำได้ เพราะจับมือกันแน่น และเป็นฉันทามติมหาชน

1 มิถุนายน 2566 นายวสวรรธน์ พวงพรศรี หัวหน้าพรรคเพื่อไทรวมพลัง กล่าวถึงความมั่นใจในการที่พรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จว่า มีความมั่นใจเพราะเป็นฉันทามติของมหาชน ประชาชนฝากความหวังไว้กับเรา อย่างไรก็ต้องทำให้สำเร็จ

เพื่อไทนรวมพลัง มั่นใจดีลรัฐบาล 8 พรรคไม่ล่ม

ส่วนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมีความมั่นใจได้ว่า เสียงจะเพียงพอให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายวสวรรธน์ กล่าวว่า เราไม่ได้เอาตำแหน่งเป็นตัวตั้ง เราเอาการทำงานเป็นตัวตั้ง ต้องดูว่าใครเหมาะสมกับตำแหน่งไหน วันนี้เราต้องทำการเมืองแบบใหม่ มาดูว่าใครเหมาะที่จะทำในตำแหน่งหน้าที่ใด และเอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้ง

"เพื่อไทรวมพลัง" มั่นใจก้าวไกลตั้งรัฐบาลได้ เชื่อไม่มีปัจจัยอื่นคว่ำได้

ปัจจัยที่จะนำมาสู่การจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลไม่ได้นั้น ส่วนตัวมองว่า วันนี้ไม่มีและมั่นใจเพราะวันนี้เราจับมือกันแน่น ไปไหนไปด้วยกัน มองแบบนี้คิดแบบนี้จับมือไปด้วยกัน และตนมองว่าเราเป็นเสียงข้างมากจึงมั่นใจ ว่าไม่มีปัจจัยอื่น นอกจากเสียงเรียกร้องของประชาชน นี่คือปัจจัยหลักที่เราต้องทำงานลงพื้นที่หนักขึ้น ฟังปัญหาและพบปะกับกลุ่มภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกชนภาคธุรกิจเพื่อที่จะไปขับเคลื่อน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย เพื่อดึงดูดนักลงทุน นี่คือปัจจัยที่สำคัญมากกว่า