svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

โชว์ก้าวไกล! "กลาโหม" กางแผน ปฏิรูปกองทัพ ลดนายพล 50% - กำลังพล 1.2 หมื่นนาย

31 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กระทรวงกลาโหม กางแผน ปฏิรูปกองทัพ ถึงปี 70 ลดนายพล 50% - กำลังพล 1.2 หมื่นนาย ชี้ช่วยประหยัดงบประมาณ 2,900 ล้านบาท

31 พฤษภาคม 2566 ที่กระทรวงกลาโหม พ.อ.จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษกกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหม ว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการปฏิรูปกองทัพ ในการเตรียมกำลัง การใช้กำลัง เพื่อสร้างความพร้อมให้กับกองทัพให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรับปรุงโครงสร้างให้มีขนาดกะทัดรัด คล่องตัว ทันสมัย เช่น การยุติแผนการเสริมสร้างกองพลทหารราบที่ 7 และกองพลทหารม้าที่ 3 ของกองทัพบก และ การปรับลดกําลังทหารพรานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 1,656 อัตรา ซึ่งประหยัดงบไปกว่า 600 ล้านบาท

โชว์ก้าวไกล! \"กลาโหม\" กางแผน ปฏิรูปกองทัพ ลดนายพล 50% - กำลังพล 1.2 หมื่นนาย

ขณะที่การปรับลดนายทหารชั้นยศสูง เพื่อลดงบประมาณด้านกําลังพล โดยในห้วงปี 2570 ให้เหลือ 50% ตามแผนที่กําหนด

นอกจากนี้ มีการปิดการบรรจุกําลังพล และลดกําลังพลในปี 2560-2564 ไปแล้วกว่า 8,000 นาย สามารถประหยัดงบประมาณได้ จํานวน 1,500 ล้านบาท และเมื่อถึงปี 2570 จะสามารถปรับลดกําลังลงได้ประมาณ 12,000 นาย และประหยัดงบกําลังพล 2,900 ล้านบาทเศษ

โชว์ก้าวไกล! \"กลาโหม\" กางแผน ปฏิรูปกองทัพ ลดนายพล 50% - กำลังพล 1.2 หมื่นนาย

ส่วนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจําการนั้น จํานวนที่ตรวจเลือกในแต่ละปี จะสอดคล้องกับโครงสร้างการจัดและภารกิจของกองทัพ โดยปัจจุบันมีความต้องการพลทหารปีละ ประมาณ 90,000 นาย และกําลังปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในจํานวนนี้มีผู้สมัครใจเข้าเป็นทหาร ประมาณ 35,000 นาย ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการพัฒนาไปสู่การใช้ระบบการสมัครใจเข้าเป็นทหารได้ในอนาคต


โชว์ก้าวไกล! \"กลาโหม\" กางแผน ปฏิรูปกองทัพ ลดนายพล 50% - กำลังพล 1.2 หมื่นนาย

ขณะเดียวกัน จะมีการนํากําลังพลสํารองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวตามสัญญาจ้าง ระยะ 4 ปี การเตรียมการบรรจุข้าราชการพลเรือนกลาโหม ในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ และการเตรียมการด้านกําลังพลสํารอง เพื่อรองรับสถานการณ์ยามวิกฤตและยามสงคราม

logoline