svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"สุดารัตน์" หวังแก้กฎหมาย ช่วยผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก 70,000 แห่ง

29 พฤษภาคม 2566

"คุณหญิงสุดารัตน์" ตั้งเป้าหนึ่งปีช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กกว่า 70,000 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล พร้อมดันกฎหมายพักใช้ใบอนุมัติ-ใบอนุญาต 1,400 ฉบับ หลังเป็นอุปสรรคการทำมาหากิน

29 พฤษภาคม 2566 ที่ ร้านสตีฟ คาเฟ่ แอนด์ ครุยซีน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย และประธานคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย นายสรเทพ โรจน์พจนารัช รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย และดร.สุวดี พันธุ์พานิช สมาชิกพรรคไทยสร้างไทย เชิญสมาพันธ์สมาคมโรงแรมขนาดเล็ก และผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก ร่วมสะท้อนปัญหา และแนวทางที่ต้องการให้พรรคไทยสร้างไทยช่วยเหลือ

"สุดารัตน์" หวังแก้กฎหมาย ช่วยผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก 70,000 แห่ง

โดยมีนางนรี สุเนต์ตา นายกสมาคมโฮสเทล ประเทศไทย นายอัครวัฒน์ ร่วมใจ รองนายกโฮสเทล ประเทศไทย และตัวแทนผู้ประกอบการ ร่วมหารือ

"สุดารัตน์" หวังแก้กฎหมาย ช่วยผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก 70,000 แห่ง


คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ปัญหาของโรงแรมขนาดเล็กในตอนนี้ ยังไม่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะซึ่งในประเทศไทยนั้นมีกฎหมายที่เขียนไว้รองรับเฉพาะโรงแรมขนาดใหญ่เท่านั้น ทำให้โรงแรมขนาดเล็ก 70,000 กว่าแห่ง ทำผิดกฎหมาย ทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของผู้ประกอบการ แต่เป็นความล้าสมัยของกฎหมายไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านโยธา ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านผังเมือง

"สุดารัตน์" หวังแก้กฎหมาย ช่วยผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก 70,000 แห่ง

พรรคไทยสร้างไทย ซึ่งมองเห็นปัญหา จึงได้เสนอกฎหมาย 1 ฉบับ เข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้ว โดยจะมีกระบวนการแขวนกฎหมาย ด้วยการออก พ.ร.ก. เพียง 1 ฉบับ ใช้เวลาไม่มาก เพื่อพักใช้กฎหมายในเรื่องการอนุมัติและอนุญาต และการลงโทษทั้งทางอาญาและทางปกครอง ออกไปประมาณ 3-5 ปี 

"สุดารัตน์" หวังแก้กฎหมาย ช่วยผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก 70,000 แห่ง


จากนั้น จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการ และผู้บริโภค มาร่วมกันแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายใน 3-5 ปี ลดจำนวนลงให้เหลือเฉพาะกฎหมายที่จำเป็น 100-200 ฉบับ เท่านั้น ยกเลิกกฎหมายที่ขวางกั้นโอกาสของประชาชนในการประกอบอาชีพ เปิดโอกาสให้ประชาชนทำมาหากินได้ทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติ อนุญาตที่ล่าช้า และหลายเรื่องไม่มีความจำเป็น จึงขอเชิญชวนทุกคนให้ช่วยไปลงชื่อสนับสนุนกฎหมาย https://dev.parliament.go.th/einitiative/petloginbyshr.aspx

"สุดารัตน์" หวังแก้กฎหมาย ช่วยผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก 70,000 แห่ง

เพื่อพักใช้ใบนุญาต 1,400 ฉบับ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของประชาชน และขจัดช่องทางการรีดไถจากผู้มีอำนาจ เช่นการขออนุญาต อย. ซึ่งต่อไปนี้จะใช้เวลาในการจดแจ้ง 7 วัน ทำมาหากินได้ทันที ยกเว้นยา เป็นต้น 

"สุดารัตน์" หวังแก้กฎหมาย ช่วยผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก 70,000 แห่ง "สุดารัตน์" หวังแก้กฎหมาย ช่วยผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก 70,000 แห่ง