svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ฝืนลากเกมชิง"ประมุขนิติบัญญัติ" ระวัง"มือที่มองไม่เห็น"ช่วยปิดเกมในสภา

28 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

การเจรจาแกนนำสองพรรค ปม"เก้าอี้ประธานสภา"ในวันที่ 30 พ.ค. หากไม่ลงตัว อาจต้องโหวตในสภา เมื่อถึงจุดนั้นย่อมมี"มือที่มองไม่เห็น"เกิดขึ้น และจะมีผลสะเทือนถึงการเลือก"นายกฯ" ติดตามได้จาก"เจาะสนามเลือกตั้ง 66"

กติกาการเลือก"ประธานสภา" มีความเฉพาะเจาะจง ไม่เหมือนการเลือก"นายกฯ" ทำให้ผลของการคัดเลือก มีโอกาสพลิกผันได้เสมอ ไม่ว่าจะตกลงกันจากนอกสภามาอย่างไรก็ตาม 

1.การลงคะแนน เป็นการ"ลงคะแนนลับ" คุมเสียงยากมาก และจับมือใครดมไม่ได้ ว่าใครโหวตให้ใคร 

2.การเสนอชื่อ โดยปกติพรรคจะไม่เสนอชื่อคนของตัวเอง 

ฝืนลากเกมชิง\"ประมุขนิติบัญญัติ\" ระวัง\"มือที่มองไม่เห็น\"ช่วยปิดเกมในสภา

**เรื่องนี้เป็นธรรมเนียม เพราะประธานสภา รองประธานสภา ต้องเป็น กลาง ถือว่าเป็นประธานของสมาชิกทุกคน ไม่ใช่ของพรรคใดพรรคหนึ่ง จึงนิยมให้ ส.ส.ต่างพรรคเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นประธานสภา 

รัฐธรรมนูญ มาตรา 119 วรรค 2  บัญญัติว่า "ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผู้ทำหน้าที่แทน ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่”

 

3.ไม่ว่า"เพื่อไทย" กับ"ก้าวไกล" จะตกลงกันได้หรือไม่ อาจเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้น...

-มี ส.ส.ที่ไม่ใช่ฝ่ายว่าที่พรรคร่วมรัฐบาล เสนอชื่อคนของ"เพื่อไทย"เป็น"ประธานสภา" ซึ่งอาจแข่งกับคนของ"ก้าวไกล"ที่ตกลงกันไว้ว่าจะเสนอ 

ฝืนลากเกมชิง\"ประมุขนิติบัญญัติ\" ระวัง\"มือที่มองไม่เห็น\"ช่วยปิดเกมในสภา

-เผลอๆ ฝ่ายว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลอาจต้องโหวตแข่งกันเอง (คนของ"ก้าวไกล" กับ"เพื่อไทย" หรืออาจรวมถึง อ.วันนอร์ ด้วย) 

-หากฝ่ายเพื่อไทยชนะ ได้เสียงสนับสนุนมากกว่า (ซึ่งตรวจสอบไม่ชัดว่าเป็นเสียงฝ่ายเดียวกันไปลงให้เพื่อไทยด้วยหรือเปล่า) ***ก้าวไกลจะสูญเสียสถานะการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไปเลย 

-หลังจากนั้นจะเป็นงานยากในการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือก"นายกรัฐมนตรี"

ขั้นตอนการเลือกประธานสภา เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน

หมวด 1 การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา 

ข้อ 5 - 8 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

-การเลือกประธานสภาและรองประธานสภาครั้งแรก ให้เลขาธิการสภา เชิญสมาชิกที่มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในห้องประชุม เป็นประธานชั่วคราว เพื่อดำเนินการเลือกประธานและรองประธานสภา

นายวันมูหะหมัดนอร์มะทา  ได้รับการกล่าวถึงว่า จะเป็นบุคคลที่สาม นั่งประธานสภา แต่ด้วยเงื่อนไข เป็นกก.บห.พรรคประชาชาติ อาจมีปัญหาตามมา

-สมาชิก (ส.ส.) แต่ละคน มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้ 1 ชื่อ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภา โดยต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 20 คน 

***เสนอกี่คนก็ได้

-ถ้าประธานชั่วคราวได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานสภา ให้สมาชิกที่มีอายุสูงสุดลำดับถัดไปซึ่งอยู่ในที่ประชุม มาทำหน้าที่ประธานชั่วคราวแทน 

-ให้ผู้ถูกเสนอชื่อ แสดงวิสัยทัศน์ภายในเวลาที่ประธานชั่วคราวกำหนด โดยไม่มีการอภิปราย 

-ถ้ามีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อเป็นผู้ได้รับเลือก

***ถ้ามีการเสนอหลายชื่อ ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ

-ให้ประธานชั่วคราวประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกต่อที่ประชุม

-การเลือกรองประธานให้ทำแบบเดียวกัน 

-เมื่อได้ชื่อประธานและรองประธานสภาแล้ว เลขาธิการสภาส่งชื่อไปที่นายกฯ​ (ในที่นี้คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ) เพื่อนำความขึ้นกราบบังคับทูลฯ

logoline