svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

วุฒิสภา มอบเงินช่วยผู้บาดเจ็บ-ครอบครัวผู้เสียชีวิต เหตุวาตภัยถล่มพิจิตร

26 พฤษภาคม 2566

"วุฒิสภา" มอบเงินช่วยเหลือพร้อมให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ-ครอบครัวผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์วาตภัยครั้งรุนแรง ที่พัดถล่มโรงเรียนวัดเนินปอ จ.พิจิตร

24 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการ เป็นผู้แทนสมาชิกวุฒิสภา ในการมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ

วุฒิสภา มอบเงินช่วยผู้บาดเจ็บ-ครอบครัวผู้เสียชีวิต เหตุวาตภัยถล่มพิจิตร

จากเหตุการณ์วาตภัยครั้งรุนแรง ที่พัดถล่มบริเวณโรงเรียนวัดเนินปอ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ส่งผลให้โดมอาคารกีฬาในร่มพังถล่ม ทำให้มีผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีผลให้สังคมไทยเกิดความรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างมาก ต่อเหตุการณ์ความสูญเสียในครั้งนี้

วุฒิสภา มอบเงินช่วยผู้บาดเจ็บ-ครอบครัวผู้เสียชีวิต เหตุวาตภัยถล่มพิจิตร


วุฒิสภา ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความสูญเสียดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา เป็นผู้แทนไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต ครอบครัวละ 10,000 บาท รวมจำนวน 7 ครอบครัว

และมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวนคนละ 3,000 บาท รวมจำนวน 18 คน พร้อมทั้งมอบเงินเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายจากเหตุการณ์วาตภัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอให้กำลังใจกับครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เกี่ยวข้องในครั้งนี้

วุฒิสภา มอบเงินช่วยผู้บาดเจ็บ-ครอบครัวผู้เสียชีวิต เหตุวาตภัยถล่มพิจิตร

นายพีระศักดิ์
ยืนยันว่า วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม
และกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา จะเดินหน้าเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วุฒิสภาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และร่วมสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือและแบ่งปันอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป