svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

กองทัพอากาศ เชิญธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามเข้า ร.ร.นายเรืออากาศใหม่ สระบุรี

25 พฤษภาคม 2566

กองทัพอากาศ เชิญธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามเข้าที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ย้ายจากดอนเมือง สู่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พร้อมเปิดอย่างเป็นทางการ 29 พ.ค.นี้

25 พฤษภาคม 2566 พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเชิญธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามเข้าที่ตั้ง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช คณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมพิธีฯ

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศเข้าร่วมพิธี ได้แก่ พลอากาศเอก คงศักดิ์  วันทนา, พลอากาศเอก อิทธพร  ศุภวงศ์, พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง และ พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์

พิธีเชิญธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามเข้าที่ตั้งร.ร.นายเรืออากาศฯ แห่งใหม่สระบุรี

อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ

ในโอกาสนี้ “หมู่บินธงชัยเฉลิมพล” ซึ่งประกอบด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 10 (S-92A) จำนวน 3 เครื่อง ได้เชิญธงชัยเฉลิมพลจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ไปยัง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จากนั้นกองทหารเกียรติยศได้เชิญธงชัยเฉลิมพลไปประดิษฐาน ณ กองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการประกาศอย่างเป็นทางการว่า ที่ตั้งแห่งนี้คือที่ตั้งหลักของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชัยเฉลิมพลถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหาร ที่ทหารทุกคนต้องเคารพสักการะ และพิทักษ์รักษาไว้ด้วยชีวิต การปฏิบัติต่อธงชัยเฉลิมพลทุกขั้นตอน ต้องเป็นไปตามพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่วางไว้อย่างเข้มงวดกวดขันในพิธีสำคัญของทหาร เช่น พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลของทหารที่ปลดประจำการ หรือการเคลื่อนย้ายหน่วยที่ตั้ง

พิธีเชิญธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามเข้าที่ตั้งร.ร.นายเรืออากาศฯ แห่งใหม่สระบุรี

ภายหลังจากกระทำพิธีเชิญธงชัยเฉลิมพลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เป็นประธานในพิธีสวนสนามเข้าที่ตั้ง ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ซึ่งการสวนสนามในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อนำพาสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ไปสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่จะเจริญรุ่งเรืองสืบไป ด้วยปฏิญาณอันแน่วแน่ที่ว่า “เกียรติกล้า” “มานะมั่น” เพื่อที่จะ “ทะยานก้าว” สู่อัจฉริยภาพแห่งสถาบันนายเรืออากาศ

ทั้งนี้ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนนายเรืออากาศ จะจัดกิจกรรม Open House พร้อมด้วยการจัดหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ และกำหนดเปิดการศึกษา ณ ที่ตั้งแห่งใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

พิธีเชิญธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามเข้าที่ตั้งร.ร.นายเรืออากาศฯ แห่งใหม่สระบุรี

พิธีเชิญธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามเข้าที่ตั้งร.ร.นายเรืออากาศฯ แห่งใหม่สระบุรี