svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

กบฉ.จ่อเสนอครม.ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินชายแดนใต้อีก 3 เดือน

25 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"บิ๊กป้อม" ถก กบฉ. ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่ออีก 3 เดือน เพื่อคงความต่อเนื่อง สันติสุข และความปลอดภัยประชาชน พร้อมขอบคุณหน่วยงานความมั่นคง ดูแลห้วงการเลือกตั้ง เรียบร้อยดี

25 พฤษภาคม 2566 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ครั้งที่ 2/2566 โดยมี พล.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ชัยชาญช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และ พล.อ. สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุม ที่ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้รับทราบผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ห้วง 20 มี.ค. 66 -15 พ.ค. 66 และแนวโน้มสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ซึ่งมีความสงบเรียบร้อยมากขึ้นตามลำดับ และสามารถพัฒนาไปสู่การปรับลดพื้นที่ ออกจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้มากขึ้นในโอกาสต่อไป

พล.อ.ประวิตร ประธานชุม กบฉ.

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิบัติการปรับลดพื้นที่การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (ปี 66-70) ตามที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เสนอเพื่อให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบ และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ ต่อไป

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ จชต. ยกเว้น อ.ศรีสาคร ,อ.สุไหโกลก ,อ.แว้ง ,อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อ.ยะหริ่ง ,อ.มายอ ,อ.ไม้แก่น ,อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี และ อ.เบตง ,อ.กาบัง จ.ยะลา ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 20 มิ.ย. 66 และสิ้นสุด 19 ก.ย. 66 เป็นครั้งที่ 72 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นการป้องกัน ระงับ ยับยั้งเหตุการณ์ในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาความสงบ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต่อไปด้วย

พล.อนุพงษ์ รมว.มหาดไทย

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานด้านความมั่นคง ที่ดูแลความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวก ให้ประชาชนห้วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยดี พร้อมทั้งให้กำลังใจกำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้(จชต.) ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และกล้าหาญ เพื่อประเทศชาติและประชาชนได้อย่างน่าภาคภูมิใจ และขอบคุณประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจกับภาครัฐ เป็นอย่างดียิ่ง นำมาซึ่งความสันติสุข ร่มเย็นเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ จชต. ให้มีความเจริญรุ่งเรือง อย่างยั่งยืนต่อไป

พล.อ.ชัยชาญ รมช.กลาโหม

logoline