svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

สรุปผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 39.5 ล้านคน บัตรเสีย-ไม่เลือกรวม 4.31 ล้านคน

25 พฤษภาคม 2566

สรุปผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 39.5 ล้านคน จากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 52.1 ล้านคน พบบัตรต่าง 9 ใบ เหตุรับบัตรเลือกตั้งไม่ครบ 2 ใบ ส่วนยอดบัตรเสียและไม่เลือกรวม กว่า 4.31 ล้านคน

25 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ ปี 2566 พบว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เขต มีจำนวน 52,195,920 คน โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 39,514,973 คน ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. และบัญชีรายชื่อ จำนวนเท่ากันกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เขต แต่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 39,514,964 คน ต่างกันกับผู้ใช้สิทธิเลือก ส.ส.เขต 9 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75.71 ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

สรุปผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 39.5 ล้านคน บัตรเสีย-ไม่เลือกรวม 4.31 ล้านคน

สำหรับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. เขต และบัญชีรายชื่อไม่เท่ากันกับข้อเท็จจริง จากรายงานสำนักงาน กกต. จังหวัดมีสาเหตุมาจาก

     1. ผู้มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้ว ไปลงคะแนนโดยไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

     2. เปิดซองใส่บัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต นอกราชอาณาจักร พบว่ามีซองเฉพาะบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต หรือบางซองมีเฉพาะบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

ส่วนบัตรดีของการเลือกตั้ง ส.ส.เขต มีจำนวน 37,190,071 ใบ คิดเป็นร้อยละ 94.12 มีบัตรเสีย 1,457,899 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.69 และบัตรไม่เลือกผู้ใดจำนวน 866,885 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.19

ขณะที่บัตรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. บัญชีรายชื่อที่เป็นบัตรดี 37,522,746 ใบ คิดเป็นร้อยละ 94.96 ส่วนบัตรเสีย 1,509,803 16 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.82 และบัตรไม่เลือกผู้ใดจำนวน 482,303 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.22

ทั้งนี้กกต.ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 80 ขณะที่บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2