svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ส.ว."เตรียมตบเท้าเข้าสภา เปิดวาระร้อนสมัยวิสามัญ "ม็อบ"นัดชุมนุมกดดัน

22 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เปิดสภาสมัยวิสามัญ 23 พ.ค.นี้ "ส.ว." เพื่อพิจารณาวาระสำคัญเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลในองค์กรอิสระ จับตา"ม็อบสามนิ้ว"นัดชุมนุมกดดันโหวตนายกฯ

22 พฤษภาคม 2566  ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.00 น. "สมาชิกวุฒิสภา " (ส.ว.) มีกำหนดนัดหมายเข้าร่วมประชุม"สภาสมัยวิสามัญ" โดยมีระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาดังนี้

1. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 รับทราบพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2566 
 
1.2 รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

1.3 รับทราบ เรื่อง ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้ขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
 

สำหรับ เรื่องด่วน

1. ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561) 

\"ส.ว.\"เตรียมตบเท้าเข้าสภา เปิดวาระร้อนสมัยวิสามัญ  \"ม็อบ\"นัดชุมนุมกดดัน
 

2. ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561) 

3. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (ตามข้อบังคับ ข้อ 105) 
 
 

4. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (นายพศวัจณ์ กนกนาก) (ตามข้อบังคับ ข้อ 105) 
 
5. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (นายสมบัติ ธรธรรม) (ตามข้อบังคับ ข้อ 105) 

(4) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
(ไม่มี)
(5) เรื่องที่ค้างพิจารณา
(ไม่มี)
(6 ) เรื่องที่เสนอใหม่
(ไม่มี)
(7) เรื่องอื่นๆ

\"ส.ว.\"เตรียมตบเท้าเข้าสภา เปิดวาระร้อนสมัยวิสามัญ  \"ม็อบ\"นัดชุมนุมกดดัน

อย่างไรก็ตาม ในการประชุม"วุฒิสภา" วันดังกล่าว ปรากฎมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน ได้เผยแพร่ข้อความว่า  ส.ว. ต้องไม่สวนมติประชาชน 23 พฤษภาคมนี้  เวลา 17.00 -20.00 น. ที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา เกียกกาย  กทม. (ฝั่งบุญรอด )

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมกลุ่มมวลชนกดดันส.ว.ในวันที่ 23 พฤษภาคม ได้มีการแจ้งต่อฝ่ายความมั่นคงไว้ดังนี้ 

-ชุมนุมบริเวณรัฐสภา ประตู ส.ว.ถนนสามเสน

-เวทีขนาด 3 เมตร พร้อมเครื่องเสียง

-ไม่มีการเดินขบวน ผู้ชุมนุมประมาณ 100 คน

-เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 - 22.00 น.

-ไม่ลงไปพื้นผิวจราจร 

-พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลสถานที่

logoline