svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ชัชชาติ" เผย กทม.ทำแล้วปมจดหมาย "ไอซ์ รักชนก" เจ้าตัวรีบโพสต์ขอโทษ

21 พฤษภาคม 2566
731

"ชัชชาติ" เผย กทม.จัดการแล้วปมจดหมาย "ไอซ์ รักชนก" ขอยกเว้นการแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด พร้อมมอบรองผู้ว่าฯ ชี้แจงอีกครั้ง ด้าน เจ้าตัว รีบโพสต์ขอโทษ รับไม่ศึกษาให้ดีก่อน

21 พฤษภาคม 2566 จากกรณี น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ ว่าที่ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตบางบอน จอมทอง หนองแขม พรรคก้าวไกล ออกจดหมายเปิดผนึกถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในเขต 28 กรุงเทพมหานคร จอมทอง บางบอน หนองแขม เรื่อง “ขอความร่วมมือให้พิจารณายกเว้นการแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด” นั้น

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้​ว่าราชการ​กรุงเทพ​มหานคร (กทม.)​ กล่าวถึงกรณีกรณีดังกล่าวว่า เข้าใจว่า กทม.มีการดำเนินการอยู่แล้ว จะมอบหมายให้นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯกทม. ชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง

ผู้ว่าฯกทม. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

“เรื่องดังกล่าว กทม.พูดมานานแล้ว ส่วนตัวเนื้อหาประกาศ นายศานนท์เป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อสักครู่ไลน์คุยกัน ว่ามีประกาศไปแล้ว ต้องขอขอบคุณท่าน ส.ส.ที่กรุณานึกถึงเรื่องนี้” นาย​ชัชชาติ​ กล่าว

ทั้งนี้กทม.โดยสำนักการศึกษา ได้จัดส่งบันทึกข้อความ เรื่องแนวทางการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ไปยังโรงเรียน ผู้อำนวยการเขตทุกเขต เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ระบุว่า

ไอซ์ รักชนก ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงกทม.

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2510 กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2529 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรวิชาพิเศษ และเครื่องแบบของเนตรนารี ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2520 และระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ได้กำหนดลักษณะเครื่องแบบการแต่งกายของแต่ละประเภทไว้แล้ว นั้นเพื่อให้การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

จึงให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงข้อบังคับ และระเบียบดังกล่าว รวมถึงหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0807/ว272 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ และยุวกาชาดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบได้ ให้ใช้เครื่องแบบนักเรียน ประดับเครื่องหมายของแต่ละประเภทสวมผ้าผูกคอและหมวกได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป ลงชื่อ นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก “รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork” โพสต์ข้อความระบุว่า “ขอขอบคุณผู้ว่าฯชัชชาติมากๆเลย ไอซ์ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้จริงๆ ขอโทษที่ไม่ศึกษาให้ดีก่อน ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะได้รับคำแนะนำและความร่วมมือจากผู้ว่ารวมถึงองคาพยพกรุงเทพมหานคร ยินดีรับคำแนะนำและคำตำหนิติติงไปปรับแก้ไขทุกอย่างเลยค่ะ ปล.หวังใจว่าโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอื่นๆจะพิจารณาเรื่องนี้เหมือนเช่นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร”

ไอซ์ รักชนก โพสต์ขอโทษ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ