svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ปฏิรูปกองทัพ" เปิดกรอบแนวคิด"ก้าวไกล"แตะเมื่อไหร่มีอันสะเทือนเมื่อนั้น

18 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

นโยบายหนึ่งที่"พรรคก้าวไกล"ประกาศอย่างแข็งกร้าวจะดำเนินการ คือ "ปฏิรูปกองทัพ - ยกเลิกเกณฑ์ทหาร" ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่า จะเริ่มที่ตรงไหน ติดตามได้ใน"โพลิทิกส์พลัส"

คำประกาศกร้าวของ"พรรคก้าวไกล" ตั้งแต่เป็นฝ่ายค้านจวบจนผงาดก้าวขึ้นมาเป็นแกนนำ"จัดตั้งรัฐบาล" ต้องการ"ปฏิรูปกองทัพ -ยกเลิกเกณฑ์ทหาร"  ทำให้หลายฝ่ายจับตามองมากขึ้น โดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงว่า จะเริ่มที่ตรงไหน และพิมพ์เขียวเป็นอย่างไร จะทำได้จริงหรือไม่

ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ เป็นกรอบแนวคิดการปฏิรูปกองทัพและระบบเกณฑ์ทหารของพรรคก้าวไกล ซึ่งเบื้องต้นมีทั้งหมด 29 ข้อ 

กรอบแนวคิดนี้ แน่นอนว่ายังไม่ใช่นโยบายรัฐบาล และยังอาจจะไม่ได้บรรจุเป็นนโยบายพรรคทั้งหมด แต่เรานำมาเสนอเพื่อให้เห็นเค้าลางทางความคิดของ "พรรคก้าวไกล" และแนวทางที่จะเกิดขึ้นกับ"กองทัพ"หลังจากนี้ 

1. กองทัพ จิ๋วแต่แจ๋ว หลักการปฏิบัติคล้ายกองทัพในประเทศตะวันตก มีทหารอาชีพ ไม่มีทหารการเมือง

2. ทหารทำหน้าที่ในการเตรียมกำลัง คือ ฝึกและศึกษาเท่านั้น

3. อำนาจในการประกาศกฎอัยการศึกมีแต่คณะรัฐมนตรีเท่านั้น

4. อำนาจในการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารและใช้กำลังทหารเป็นของรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี

5. รัฐมนตรีกลาโหมเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดในยามปกติ นายกรัฐมนตรีเป็นเมื่อยามสงคราม ยกเลิกอัตราผู้บัญชาการเหล่าทัพอื่น

6. มีคณะเสนาธิการร่วมโดยมีประธานคณะเสนาธิการร่วมเป็นผู้นำและมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะและข้อพิจารณาต่อผู้บัญชาการทหารสูงสุด คือ รัฐมนตรี หรือ นายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี

7. กอ.รมน. แปรสภาพเป็นคล้ายทบวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ จัดภารกิจให้มีความเหมาะสมกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่

8. ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถเลือกอาวุธที่กองทัพควรจะใช้ร่วมกับกองทัพ

9. กองทัพยุติระบบอุปถัมภ์เส้นสาย ไม่ต้องวิ่งเต้น ให้ทำงานแข่งกันโดยมีบันทึกการทำงาน ผู้คัดเลือกคุณสมบัติผู้ควรได้เลื่อนชั้นไม่เห็นชื่อ รู้แต่หมายเลขที่สุ่มมาและเอกสารคุณสมบัติ เพื่อคัดเลือกผู้เหมาะสม 3 รายต่อ 1 อัตรา

10. ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งผู้ผ่านคุณสมบัตินั้นลงไปได้อีกเพียง 2 ระดับ ดังนั้นกองทัพจะแต่งตั้งระดับผู้การกรมและผู้บังคับกองพันเพื่อเตรียมรัฐประหารไม่ได้

แฟ้มภาพ  การฝึกกองทัพเรือประจำปี 66

11. มีจเรทหารทั่วไปที่รับการแต่งตั้งจากรัฐสภาเป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานของกองทัพและรับเรื่องร้องเรียน เช่นเดียวกับในสหรัฐฯ

12. ครุภัณฑ์ในกองทัพใช้การสั่งซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ของกลาโหมเหมือนในร้านค้าออนไลน์ในตลาด ตัดยอดกันด้วยเครดิตไม่ต้องรอเอกสารทางราชการเพื่อลดราคาสินค้า

13. ยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเปลี่ยนเป็นสมัครใจ จะเกณฑ์เมื่อเกิดสงครามเท่านั้น

แฟ้มภาพ การฝึกกองทัพเรือประจำปี 66

14. จำนวนทหารกองประจำการพร้อมรบมีจำนวน 100,000 นาย กองหนุนที่พร้อมรบสูง 200,000 นายและเกณฑ์เพิ่มเมื่อเกิดสงครามอีก 200,000 นาย รวม 500,000 นายเพียงพอในการป้องกันประเทศจากการรุกรานใดๆ ที่ใช้เทคโนโลยีทางทหารระดับเดียวกัน

15. รับสมัครทหารกองประจำการจากผู้สำเร็จชั้นมัธยมปลาย อายุ 18 ถึง 40 ปี ทุกเพศสภาพ ทหารพรานและอดีตทหารเก่าก็สมัครใหม่ได้ ใช้การฝึกแบบมืออาชีพ ไม่ละเมิดทางกายและจิตใจ รู้กฎทหารสากลไม่ยิงพลเรือนปราศจากอาวุธ ไม่โจมตีศาสนสถาน โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และยกเลิกทหารรับใช้

16. ทหารกองประจำการได้เรียนต่ออีก 1 ระดับ เช่นปริญญาตรี หรือหากจบปริญญาตรีแล้วจะได้เรียนปริญญาโท

17. ทหารกองประจำการรับราชการ 5 ปี ฝึกให้ชำนาญการรบเทียบเท่านายสิบหน่วยรบพิเศษในปัจจุบัน 

18. โรงเรียนนายสิบจะรับจากทหารกองประจำการที่ผ่านการคัดเลือกนี้เท่านั้นไม่รับจากภายนอก

19. กองทัพมีพลเรือนที่ทำหน้าที่เหมือนเสมียนจากภายนอกได้ ไม่เกินอัตราที่กำหนดและมีสัญญาจ้างเป็นครั้งคราว

20. ครอบครัวของทหารกองประจำการหรือพลทหารจะได้รับสิทธิประกันสุขภาพ

แฟ้มภาพ การฝึกกองทัพเรือประจำปี 66

21. ทหารกองประจำการ 5 ปี สามารถต่อได้อีก 1 ครั้ง 5 ปีหรือสอบได้ชั้นประทวนและมีสิทธิสอบเลื่อนได้คราวละ 5 ปีจนถึงระดับไม่เกินพันโท ถือเป็นสายนักรบอาชีพ 

22. พลเรือนที่สอบได้โควต้านายทหารของเหล่าทัพจะได้รับการฝึกในช่วงปิดเทอมด้วยวิชาทหารที่เทียบเท่ากับนักเรียนเหล่าโดย รด. และจะไม่มีนายทหารจากพลเรือนที่จบการศึกษาแล้วมาฝึก รด. ใช้เวลาไม่กี่เดือนแล้วบรรจุเข้ารับราชการได้อีกต่อไป ผู้สำเร็จการฝึกและจบการศึกษาแนวทางนี้จะมีสิทธิเทียบเท่ากับนักเรียนเหล่า เช่นเดียวกับในสหรัฐฯ

แฟ้มภาพ การฝึกกองทัพเรือประจำปี 66

23. รด.ยังมีภารกิจฝึกกองหนุนที่เกณฑ์ก่อนเกิดสงคราม 6 เดือน จำนวน 200,000 นายอีกด้วย

24. ผู้บาดเจ็บจากการรบจะได้ทุนประกอบอาชีพที่สมเกียรติเพียงพอ ไม่ควรมีทหารผ่านศึกพิการนั่งรถเข็นขายล็อตเตอรีอีกต่อไป

25. กรณีเสียชีวิตครอบครัวจะได้ทุนประกอบอาชีพเพียงพออย่างสมเกียรติและบุตร 1 คนจะได้รับทุนการศึกษาสูงสุดเท่าที่จะเรียนได้ ทุนนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น

26. ทหารในกองทัพได้รับการฝึกแบบตะวันตกอีกครั้งหนึ่งโดยให้มีรูปแบบเหมือนกองทัพในพันธมิตรนาโต ใช้เทคโนโลยีมากกว่าปริมาณกำลังพล มีขนาดเล็กลงส่งผลให้จำนวนนายทหารและนายพลมีจำนวนลดลงด้วยแต่กำลังรบเข้มแข็งในระดับพันโทลงมา พลทหารมีขีดความสามารถและความรู้สูง ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่กับชาติต่าง ๆ ในโลกได้

27. กองทัพมีการวิจัยและพัฒนาอาวุธของตนเอง ควบคู่กับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

28. กิจการเชิงพาณิชย์ของกองทัพที่มีอยู่ได้แก่ สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ที่ดินและที่ท่องเที่ยว ทำการบริหารแบบรวมการเพื่อให้เกิดรายได้นอกงบประมาณที่จะนำมาใช้ด้านสวัสดิการ การวิจัยและพัฒนา การบำรุงขวัญรวมถึงการซื้ออาวุธโดยไม่กระทบกับภาระงบประมาณที่เป็นภาษีมากนัก ทำให้สามารถดำรงสัดส่วนงบประมาณทางทหารไว้ไม่เกินร้อยละ 2 ของ GDP เช่นเดียวกับชาติตะวันตกในยามสงบ เพื่อให้รัฐสามารถใช้ภาษีเพื่อการพัฒนาและสวัสดิการได้มากขึ้น

29. ผู้ที่ไม่มารายงานตัวเกณฑ์ทหาร ผู้หนีทหาร ผู้ถือสด.43 ที่ไม่แน่ใจว่าปลอมหรือไม่ ได้รับการอภัยโทษหรือนิรโทษกรรมเพื่อให้มีคนไทยจำนวนมากกลับมามีชีวิตปกติได้

แฟ้มภาพ  การฝึกกองทัพเรือประจำปี 66

ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ข้อมูลทั้งหมดนี้เราได้จากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ และอาจไม่ใช่สิ่งที่จะถูกนำไปกำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลพรรคก้าวไกลทั้งหมด เพียงแต่เป็น "กรอบแนวคิด" ที่วางไว้ว่าจะดำเนินการ ซึ่งบางข้ออาจนำไปสู่ข้อถกเถียงกันอย่างกว้างขวางพอสมควร ซึ่งทางพรรคอาจปฏิเสธว่าไม่ใช่แนวคิดของพรรคได้เช่นกัน

เช่น ข้อ 26 การฝึกในรูปแบบกองทัพในพันธมิตรนาโต ซึ่งดูจะผูกพันตัวเองและกองทัพไทยกับชาติตะวันตกมากเกินไปหรือไม่ ในขณะที่ไทยกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากมหาอำนาจ 2 ค่าย

หรือการยกเลิกผู้บัญชาการเหล่าทัพอื่นๆ ในข้อ 5 ซึ่งยังไม่ชัดว่าเป็นแนวคิดที่จะทำจริงหรือไม่ หรือเป็นแค่กรอบคิดที่ยังไม่ได้ตกผลึกเท่านั้น

logoline