svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"กกต."แจงยิบจำนวน"ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธินอกราชอาณาจักร" ประกาศลง ราชกิจจาฯ

08 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

การันตีความโปร่งใสแบบด่วนๆ "กกต." กางข้อมูล "ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธินอกราชอาณาจักร" ประกาศลง"ราชกิจจาฯ" เผยเครือรัฐออสเตรเลียมากที่สุด ตามด้วยสหรัฐอเมริกา แตะหลายหมื่นคน

8 พฤษภาคม 2566  ภายหลังโลกโซเชียลออกมาวิพากษ์วิจารณ์ การทำงานของ"คณะกรรมการการเลือกตั้ง"(กกต.) เกี่ยวกับการจัดการ"เลือกตั้งล่วงหน้า" ที่มีความผิดพลาดบกพร่อง  จนกระทั่ง "นายแสวง บุญมี" เลขาธิการกกต. ได้ออกมาแถลงขอโทษและแก้ไขปมข้อผิดพลาดต่างๆพร้อมกับยืนยัน"การเลือกตั้งทั่วไป"ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566  จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีก 

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สังเกตการณ์ทางการเมือง ยังคงตั้งคำถาม ไปถึง "การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร" ว่า จะมีความไม่โปร่งใสหรือไม่ โดยเฉพาะจำนวน"ผู้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง" สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ที่ไม่มีการเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจน

ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวน"ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร" ออกมาแล้ว 

 

โดยระบุว่า  ตามที่ "คณะกรรมการการเลือกตั้ง" ได้ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2566 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ 8 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566

"คณะกรรมการการเลือกตั้ง" จึงประกาศจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร จำแนกเป็นรายประเทศ ดังนี้

"กกต."แจงยิบจำนวน"ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธินอกราชอาณาจักร" ประกาศลง ราชกิจจาฯ

"กกต."แจงยิบจำนวน"ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธินอกราชอาณาจักร" ประกาศลง ราชกิจจาฯ "กกต."แจงยิบจำนวน"ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธินอกราชอาณาจักร" ประกาศลง ราชกิจจาฯ "กกต."แจงยิบจำนวน"ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธินอกราชอาณาจักร" ประกาศลง ราชกิจจาฯ "กกต."แจงยิบจำนวน"ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธินอกราชอาณาจักร" ประกาศลง ราชกิจจาฯ "กกต."แจงยิบจำนวน"ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธินอกราชอาณาจักร" ประกาศลง ราชกิจจาฯ

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

ด้าน"นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์" กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด แจงกระบวนการส่งบัตรเลือกตั้งไปยังเขตเลือกตั้ง 400 เขตว่า ขณะนี้"บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร"มาถึงแล้วร้อยละ 67% หรือจาก 45 ประเทศ กำลังเข้าสู่กระบวนการคัดแยก ส่วนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศ ตอนนี้ส่งมายังศูนย์คัดแยกพร้อมแล้ว และจะคัดให้แยกแล้วเสร็จก่อนส่งกลับ 400 เขตเลือกตั้ง ก่อน 12 พ.ค. โดยการคัดแยกมี คณะกรรมการดูแลประกอบด้วย กกต. และผู้แทนไปรษณีย์ เพื่อคัดแยกนำจ่ายไปให้ถูกต้อง และยังมีมอนิเตอร์จากกล้องวงจรปิด ดูกระบวนการทำงานตลอดเวลา

ในศูนย์มีมาตรการ รักษาความปลอดภัยเคร่งครัดรัดกุม ทุกคนเข้าออกต้องมีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อน การเข้าพื้นที่ต้องได้รับอนุมัติ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังห้ามเจ้าหน้าที่ เข้าพื้นที่ศูนย์คัดแยกและห้ามนำอุปกรณ์หรือมือถือเข้าพื้นที่คัดแยก จะมีการตรวจค้นก่อนเข้าและออกพื้นที่ โดยมีกล้อง CCVT มากกว่า 25 ตัวตลอด 24 ชั่วโมง มีแดชบอร์ด ติตตามรายงานสถานการณ์ขนส่ง การมอบบัตร อีกทั้งรถมี GPS และมีตำรวจนำทุกเส้นทาง และเฝ้าพื้นที่การคัดแยกตลอด 24 ชั่วโมง

logoline