svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ครม.จ่อเคาะงบช่วยค่าไฟแพง 1.1 หมื่นล้าน หลัง กตต.ตีกลับ คาดทันรอบบิล พ.ค.

02 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ครม.จ่อเคาะงบช่วยค่าไฟแพง 1.1 หมื่นล้าน หลัง กตต.ตีกลับ คาดทันรอบบิล พ.ค. ทั้งการลดค่า FT ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย และช่วยเหลือค่าไฟฟ้าครัวเรือนละ 150 บาท

2 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าว รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (2 พ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญที่ต้องจับตาคือ

กระทรวงพลังงาน จะเสนอของบกลางฯ รายการสำรองฉุกเฉินกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี 2566 เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน โดยเป็นการเสนอให้ ครม.พิจารณาอีกรอบครั้ง หลังจากสัปดาห์ก่อน ครม.เพียงแค่รับทราบรายงานการช่วยเหลือประชาชนในการบรรภาระค่าไฟฟ้า

โดยจะเป็นการช่วยเหลือประชาชน 2 มาตรการ ทั้งการลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (FT) ให้กับประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย และมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าครัวเรือนละ 150 บาท ในเดือน พ.ค.วงเงิน 1.12 หมื่นล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ ครม.ส่งเรื่องไปพิจารณาใหม่ โดยครม.ต้องปรับมติให้เป็นการเห็นชอบ แทนการรับทราบ ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ รับทราบแล้วเห็นควรให้นำเข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอน เพื่อส่งให้ กกต.พิจารณาอีกครั้งเพื่อให้ทันต่อบิลค่าไฟงวดเดือนพฤษภาคม

สำหรับวาระอื่นมีดังนี้

กระทรวงการคลัง :

  • เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
  • รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารอาเซียน ครั้งที่ 9 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงพาณิชย์ :

  • เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้กาแฟเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....

กระทรวงมหาดไทย :

  • เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. .....

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :

  • รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ :

  • เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 26 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน :

  • รายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยเพื่อก้าวผ่านยุคโควิด 19 การปรับตัวแรงงานของทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เพื่อความก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ :

  • เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยาฐานะ เข็มวิทยาฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ :

  • เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยาฐานะ เข็มวิทยาฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

สำนักนายกรัฐมนตรี :

  • เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาการเปิดเผยและการส่งข้อมูลการอุดมศึกษาพ.ศ. ....
logoline