svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เลือกตั้ง 66:เปิดสถิติลงทะเบียนใช้สิทธิ"เลือกตั้งล่วงหน้า" 2.35 ล้านคน

12 เมษายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เลือกตั้ง 66 : "กกต."สรุปยอดสุดท้ายสถิติผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ"เลือกตั้งล่วงหน้า" 2.35 ล้านราย ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จำนวน 115,139 คน

12 เมษายน 2566  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้านอกขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ในวันอาทิตย์ที่ 7  พฤษภาคม 2566

โดยเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 มีจำนวน ผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวนทั้งสิ้น 2,350,969 ราย

จำแนกประเภทของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 20.30 นาฬิกา) ดังนี้

1. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 2,216,950 คน

- ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 2,156,578 คน

-ลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ เขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น จำนวน 60,372 คน
 

2. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง จำนวน 18,880 คน

-ลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ เขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น จำนวน 18,880 คน

3. การลงทะบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จำนวน 115,139 คน

- ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 109,942 คน
-ลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ เขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น จำนวน 5,697 คน

อนึ่ง สำหรับการใช้สิทธิลงคะแนน"เลือกตั้งล่วงหน้า" กำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566  ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศ จะประกาศวันเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรต่อไป

ทั้งนี้ รูปแบบการเลือกตั้งในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน มี 3 รูปแบบ คือ การเลือกตั้งแบบคูหา การเลือกตั้งแบบไปรษณีย์ และการเลือกตั้งแบบอื่นๆ ส่วนการที่สถานทูตและสถานกงสุลจะตัดสินใจจัดการเลือกตั้งแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยและความแตกต่างในแต่ละประเทศและพื้นที่

logoline