svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"กองทัพอากาศ" เร่งส่งเครื่องบิน BT-67 ทิ้งน้ำควบคุมไฟป่านครนายก

01 เมษายน 2566

"กองทัพอากาศ" เผย ตรวจพบกลุ่มความร้อนมากกว่า 3 เป้าหมาย ส่งเครื่องบิน BT-67 เสริมกำลังบินทิ้งน้ำควบคุมไฟป่านครนายก ป้องกันไฟลุกลามพื้นที่อื่น

1 เมษายน 2566 พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวถึงสถานการณ์ไฟ่ป่าในพื้นที่จังหวัดนครนายก ว่า แม้สถานการณ์จะเริ่มเบาบางลง แต่จากการบินลาดตระเวนค้นหาพื้นที่ไฟป่า โดยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) แบบ Aerostar BP ของกองทัพอากาศ และการประเมินจุดความร้อนจากดาวเทียม ยังตรวจพบกลุ่มความร้อนมากกว่า 3 เป้าหมาย ความรุนแรงของไฟป่าอยู่ในระดับปานกลาง

"กองทัพอากาศ" เร่งส่งเครื่องบิน BT-67 ทิ้งน้ำควบคุมไฟป่านครนายก

แต่มีการขยายตัวออกด้านข้าง (บริเวณด้านหลังโรงเรียนนายร้อย จปร. และพื้นที่จังหวัดสระบุรี) นอกจากนี้เมื่อประเมินจากทิศทางลมที่มุ่งสู่เทือกเขาใหญ่ ไฟป่าครั้งนี้อาจลุกลาม ส่งผลต่อป่าไม้และสภาพแวดล้อมได้ในวงกว้าง

"กองทัพอากาศ" เร่งส่งเครื่องบิน BT-67 ทิ้งน้ำควบคุมไฟป่านครนายก

โดยวันนี้กองทัพอากาศ ยังคงผนึกกำลังกับหน่วยเกี่ยวข้องในการควบคุมไฟป่าเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว โดยสนับสนุนเครื่องบิน BT-67 ฝูงบิน 461 กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมปฏิบัติภารกิจบินทิ้งน้ำในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 2 เที่ยวบิน โดยได้รับมอบภารกิจควบคุมไฟป่าในจุดที่จะลามไปทางเขาตะแบก ซึ่งจะเชื่อมไปยังเทือกเขาใหญ่

"กองทัพอากาศ" เร่งส่งเครื่องบิน BT-67 ทิ้งน้ำควบคุมไฟป่านครนายก
 

โดยเครื่องบิน BT-67 บรรทุกน้ำจำนวน 3,000 ลิตร บินจากกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก ลงจอดเติมน้ำที่กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี แล้วจึงบินขึ้นเพื่อทิ้งน้ำเหนือเป้าหมาย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 500 เมตรใน 1 เที่ยวบิน จากนั้นได้บินกลับไปยังกองบิน 2 เพื่อเติมน้ำ และบินกลับมาทิ้งน้ำเหนือพื้นที่เป้าหมายอีกครั้งหนึ่ง

"กองทัพอากาศ" เร่งส่งเครื่องบิน BT-67 ทิ้งน้ำควบคุมไฟป่านครนายก

ในขณะที่อากาศยานไร้คนขับ (UAV) แบบ Aerostar BP จากฝูงบิน 302 กองบิน 3 ยังคงบินลาดตระเวนถ่ายภาพและถ่ายทอดสัญญาณในพื้นที่เป้าหมายตลอดภารกิจ เพื่อค้นหาจุดความร้อน และประเมินผลการปฏิบัติ ส่งให้ส่วนปฏิบัติการส่วนหน้าและหน่วยเกี่ยวข้องนำไปวางแผนการปฏิบัติต่อไป

"กองทัพอากาศ" เร่งส่งเครื่องบิน BT-67 ทิ้งน้ำควบคุมไฟป่านครนายก