svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

กกต.เตือน"พรรค-กองเชียร์"สมัครเสร็จห้ามมีขบวนแห่ชี้ผิดกม.จูงใจลงคะแนน

01 เมษายน 2566

"สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง" เผยแพร่เอกสารเตือนบรรดากองเชียร์-พรรคการเมือง ระหว่างวันสมัครรับเลือกตั้งทั้ง 2 ระบบ ห้ามแห่ไปตามท้องถนน ชี้ขัดกฎหมาย ถือเป็นการจูงใจให้ลงคะแนน

1 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่เอกสาร แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดขบวนแห่ ในวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีเนื้อหาระบุ ดังนี้

 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 3 – 7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และในวันที่ 4 – 7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น

 

กกต.เตือน"พรรค-กองเชียร์"สมัครเสร็จห้ามมีขบวนแห่ชี้ผิดกม.จูงใจลงคะแนน

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดขบวนแห่ ในวันสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดขบวนแห่หรือกองเชียร์ ที่แสดงการสนับสนุนเข้ามาในสถานที่สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองในวันดังกล่าว

 

เมื่อกระบวนการสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว มิควรมีการจัดขบวนหรือกองเชียร์ออกจากสถานที่รับสมัครไปตามถนน ตำบล หรือหมู่บ้านในลักษณะนี้อีก

เนื่องจากเคยมีคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 และคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 วินิจฉัยไว้ในทำนองเดียวกันว่า การจัดขบวนแห่และรถยนต์ติดแผ่นป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ภายหลังการสมัครรับเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว
ไปตามชุมชน โดยมีการแสดงดนตรีหรือการรื่นเริงใด ๆ

 

ถือเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อันเป็นการหาเสียงด้วยการจัดให้มีการรื่นเริงซึ่งขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง