svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"เสรีรวมไทย"ร้องกกต.-กต.อำนวยความสะดวกเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

29 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"เสรีรวมไทย" เรียกร้อง กกต.และกระทรวงต่างประเทศ   อำนวยความสะดวก  อย่างจริงจังต่อการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  

29 มีนาคม 2566 นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบาย พรรคเสรีรวมไทย  เรียกร้อง ประธาน กกต. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เร่งอำนวยความสะดวกให้คนไทยในต่างประเทศ ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยระบุว่า  จำนวนของคนไทยในต่างประเทศ จากรายงานของกรมการกงสุล   เมื่อเดือนมกราคม 2566   คือ 1,385,157 คน   คาดว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 1 ล้านคน    

ซึ่งการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรใน 67 ประเทศ มีผู้มาใช้สิทธิ 101,003 ราย  คิดเป็นร้อยละ 84.71 ของผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 119,2302 ราย  จากตัวเลขข้างต้น   จึงเห็นได้ว่าหากมีระบบการอำนวยความสะดวกประชาชนในลงทะเบียนและการใช้สิทธิ  จำนวนของประชาชนที่มาใช้สิทธิยังสามารถเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2562 อีกหลายเท่า

สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ กลับพบปัญหาว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งกับกระทรวงการต่างประเทศกลับไม่ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการเลือกตั้งโดยสะดวก ประการแรก ระบบในการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนทางอีเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องมีหลักฐานทั้งบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ    ในกรณีนี้มีคนไทยจำนวนหนึ่งมีประสบปัญหาเอกสารหมดอายุ     ทางกระทรวงต่างประเทศควรสร้างช่องทางพิเศษในการอำนวยความสะดวกเพื่อจัดทำเอกสารใหม่ และ มีระบบถามตอบในเว็ปที่ลงทะเบียน ที่ตอบคำถามได้  ไม่ใช่ถามแล้ว   บอกให้โทร 1444 ถาม กกต. ในประเทศไทยเอง

ทั้งนี้ควรให้ทุกประเทศ มีช่องทางการใช้สิทธิให้ครบทุกช่องทางทั้ง สามารถมาใช้สิทธิที่สถานทูต  ที่หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ (mobile unit) และการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ (postal vote) และแสดงถึงความละเอียดอ่อนและจริงจังในการให้คนมาใช้สิทธิ  โดยมีตัวอย่างที่ดี  สถานทูตไทยที่วอชิงตัน ให้เวลาถึง 3 วัน คือวันศุกร์ที่ 28 เสาร์ที่ 29 และอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566   ในการให้คนสามารถเดินทางมาใช้สิทธิที่สถานทูต และมีช่องทางการให้มีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์    โดยให้ส่งกลับถึงสถานทูตภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566  แต่ ยังมีสถานทูตบางแห่งที่เน้นแนวทางสะดวกของตนเอง เช่น สถานทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ และกงสุลไทยที่ลักเซมเบิร์ก กำหนดวันใช้สิทธิที่สถานทูตเพียงวันเดียวและยังเป็นวันทำงาน คือวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566   มีหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ที่วัดไทยในเบลเยียม ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 และไม่มีช่องทางการเลือกตั้งทางไปรษณีย์  

นายสมชัย ยังระบุว่า  กฎหมายเลือกตั้งและระเบียบการเลือกตั้ง เปิดโอกาสให้การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร    สามารถนับคะแนนที่สถานทูตได้    เพื่อแก้ปัญหาการส่งบัตรกลับประเทศ และมีช่วงเวลามากขึ้นในการเลือกตั้งทำให้ทางกระทรวงไม่ต้องเร่งรัดการทำงานและสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากขึ้น   จึงขอเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศจัดให้มีการนับคะแนนที่สถานทูตในประเทศที่มีความพร้อมแทนการส่งบัตรกลับที่เคยมีปัญหาส่งบัตรกลับไม่ทันเวลา ทำให้กลายเป็นบัตรเสีย

นายสมชัย ยังเห็นว่า การดำเนินการตามที่เรียกร้อง   จะเป็นการทำให้การเลือกตั้งของคนไทยนอกราชอาณาจักรคุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่ายไปนับร้อยล้านบาท   ไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าได้จัดให้แล้วเท่านั้น

logoline