svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"เสรีรวมไทย"ร้องกกต.-กต.อำนวยความสะดวกเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

29 มีนาคม 2566

"เสรีรวมไทย" เรียกร้อง กกต.และกระทรวงต่างประเทศ   อำนวยความสะดวก  อย่างจริงจังต่อการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  

29 มีนาคม 2566 นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบาย พรรคเสรีรวมไทย  เรียกร้อง ประธาน กกต. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เร่งอำนวยความสะดวกให้คนไทยในต่างประเทศ ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยระบุว่า  จำนวนของคนไทยในต่างประเทศ จากรายงานของกรมการกงสุล   เมื่อเดือนมกราคม 2566   คือ 1,385,157 คน   คาดว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 1 ล้านคน    

ซึ่งการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรใน 67 ประเทศ มีผู้มาใช้สิทธิ 101,003 ราย  คิดเป็นร้อยละ 84.71 ของผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 119,2302 ราย  จากตัวเลขข้างต้น   จึงเห็นได้ว่าหากมีระบบการอำนวยความสะดวกประชาชนในลงทะเบียนและการใช้สิทธิ  จำนวนของประชาชนที่มาใช้สิทธิยังสามารถเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2562 อีกหลายเท่า

สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ กลับพบปัญหาว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งกับกระทรวงการต่างประเทศกลับไม่ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการเลือกตั้งโดยสะดวก ประการแรก ระบบในการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนทางอีเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องมีหลักฐานทั้งบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ    ในกรณีนี้มีคนไทยจำนวนหนึ่งมีประสบปัญหาเอกสารหมดอายุ     ทางกระทรวงต่างประเทศควรสร้างช่องทางพิเศษในการอำนวยความสะดวกเพื่อจัดทำเอกสารใหม่ และ มีระบบถามตอบในเว็ปที่ลงทะเบียน ที่ตอบคำถามได้  ไม่ใช่ถามแล้ว   บอกให้โทร 1444 ถาม กกต. ในประเทศไทยเอง

ทั้งนี้ควรให้ทุกประเทศ มีช่องทางการใช้สิทธิให้ครบทุกช่องทางทั้ง สามารถมาใช้สิทธิที่สถานทูต  ที่หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ (mobile unit) และการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ (postal vote) และแสดงถึงความละเอียดอ่อนและจริงจังในการให้คนมาใช้สิทธิ  โดยมีตัวอย่างที่ดี  สถานทูตไทยที่วอชิงตัน ให้เวลาถึง 3 วัน คือวันศุกร์ที่ 28 เสาร์ที่ 29 และอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566   ในการให้คนสามารถเดินทางมาใช้สิทธิที่สถานทูต และมีช่องทางการให้มีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์    โดยให้ส่งกลับถึงสถานทูตภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566  แต่ ยังมีสถานทูตบางแห่งที่เน้นแนวทางสะดวกของตนเอง เช่น สถานทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ และกงสุลไทยที่ลักเซมเบิร์ก กำหนดวันใช้สิทธิที่สถานทูตเพียงวันเดียวและยังเป็นวันทำงาน คือวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566   มีหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ที่วัดไทยในเบลเยียม ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 และไม่มีช่องทางการเลือกตั้งทางไปรษณีย์  

นายสมชัย ยังระบุว่า  กฎหมายเลือกตั้งและระเบียบการเลือกตั้ง เปิดโอกาสให้การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร    สามารถนับคะแนนที่สถานทูตได้    เพื่อแก้ปัญหาการส่งบัตรกลับประเทศ และมีช่วงเวลามากขึ้นในการเลือกตั้งทำให้ทางกระทรวงไม่ต้องเร่งรัดการทำงานและสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากขึ้น   จึงขอเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศจัดให้มีการนับคะแนนที่สถานทูตในประเทศที่มีความพร้อมแทนการส่งบัตรกลับที่เคยมีปัญหาส่งบัตรกลับไม่ทันเวลา ทำให้กลายเป็นบัตรเสีย

นายสมชัย ยังเห็นว่า การดำเนินการตามที่เรียกร้อง   จะเป็นการทำให้การเลือกตั้งของคนไทยนอกราชอาณาจักรคุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่ายไปนับร้อยล้านบาท   ไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าได้จัดให้แล้วเท่านั้น