svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ "ผู้ว่าฯสตูล" พ้นตำแหน่ง มีผล 10 เม.ย.66

29 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ "ผู้ว่าฯสตูล" พ้นตำแหน่ง มีผล 10 เม.ย.66

29 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อวันที่27 มีนาคมที่ผ่านมา "ราชกิจจาฯ" ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นตำแหน่งหน้าที่

โดยระบุว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ "นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา" ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566

ประกาศ ณ วันที่ 26  มีนาคม 2566

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี

 

logoline