svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิด 100 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ รทสช. ไร้ชื่อ "พล.อ.ประยุทธ์"

27 มีนาคม 2566
428

เปิด100 รายชื่อผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรครวมไทยสร้างชาติ ไร้ชื่อ "พล.อ.ประยุทธ์" ขณะนี้อยู่ระหว่างทำไพรมารีโหวต

27 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) ได้จัดทำรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 100 รายชื่อครบแล้ว โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร โดยจะนำรายชื่อทั้งหมดส่งไปทำไพรมารีโหวต หลังจากนั้นเมื่อเสร็จ จะนำรายชื่อส่งกลับมาให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

เปิด 100 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ รทสช. ไร้ชื่อ "พล.อ.ประยุทธ์"

การทำไพรมารีโหวตนั้น ตามพ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ มาตรา 51 ระบุว่า "ในการทำโผปาร์ตี้ลิสต์ เพื่อส่งไปทำไพรมารีโหวต ไม่ต้องจัดลำดับ 1-100 เพราะกฎหมายบัญญัติแค่ว่า “ให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยคำนึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่างๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง แล้วส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด

โดยให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด จัดการประชุมสมาชิกเพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้สมาชิกให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ ตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาส่งมา แล้วส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวทั้งที่ได้รับความเห็นชอบและไม่ได้รับความเห็นชอบ พร้อมความคิดเห็นให้คณะกรรมการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ เพื่อพิจารณาจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เปิด 100 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ รทสช. ไร้ชื่อ "พล.อ.ประยุทธ์"

จากนั้น ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่เหมาะสม เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อแล้วจัดลำดับตามที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้ได้บัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ"

อย่างไรก็ตามจากรายชื่อชื่อทั้งหมดใน 100 คน ไม่พบว่ามีชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมอยู่ด้วย แต่มีชื่ออยู่ในบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ตามที่พรรครวมไทยสร้างชาติได้ประกาศไปก่อนหน้านี้

สำหรับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เรียงลำดับตามตัวอักษร จำนวน 100 รายชื่อ ประกอบด้วย

เปิด 100 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ รทสช. ไร้ชื่อ "พล.อ.ประยุทธ์"

เปิด 100 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ รทสช. ไร้ชื่อ "พล.อ.ประยุทธ์"

เปิด 100 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ รทสช. ไร้ชื่อ "พล.อ.ประยุทธ์"

เปิด 100 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ รทสช. ไร้ชื่อ "พล.อ.ประยุทธ์"