svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เวทีดีเบตเนชั่นคึกคัก10 พรรคการเมือง ประชันแนวทางแก้ปัญหาในภาคใต้

25 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เวทีดีเบตเนชั่น ที่จ.สงขลา คึกคัก  10 พรรคการเมือง ประชันแนวทางแก้ปัญหาในภาคใต้ “การเมืองดี เศรษฐกิจดี” หลายพรรคชูนโยบายดันอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผลักดันให้เป็น Solf Power  

25 มีนาคม 2566 "เนชั่นทีวี 22" ได้จัดเวทีดีเบต "อนาคตประเทศไทย"  ที่ จ.สงขลา โดยครั้งนี้มีตัวแทนจาก 10 พรรคการเมือง ร่วมประชันวิสัยทัศน์ ศึกเลือกตั้ง66 โดยช่วงที่ 2 เป็นการตอบคำถามจากตัวแทนประชาชน โดยคำถามแรกเริ่มจาก

เวทีดีเบตเนชั่นคึกคัก10 พรรคการเมือง ประชันแนวทางแก้ปัญหาในภาคใต้

 

นโยบายด้าน BCG โมเดล จะทำอย่างไรให้เห็นผล

น.ต.ศิธา ทิวารี เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยบอกว่า ดำเนินการเรื่องป่าไม้ดูแล การขจัดขยะ อนุรักษ์และรักษาไว้

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ  กล่าวว่า เรามีความเหลื่อมล้ำมากที่สุด เราต้องเริ่มปฏิรูปที่ดิน ต้องทำให้พี่น้องเกษตรกรมีที่ดิน 20 ไร่  พร้อมกับการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของท้องถิ่น

 

วิธีผลักดัน Solf power ของแดนใต้

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมการนโยบายเกษตร พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ภาคใต้มีทะเล และอาหาร เราสามารถดึงมาให้นักท่องเที่ยวได้ชิม พรรคเพื่อไทยจะส่งเสริมนโยบาย 1 ครอบครัว 1 Solf power สร้างรายได้ให้กับครอบครัว สร้างรายได้ ให้ประเทศ

นายนิกร จำนง ประธานคณะกรรมการนโยบาย และยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า ต้องส่งเสริมอาหารทางภาคใต้ ส่งเสริมอาหารที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน  ส่งเสริมให้คนรู้จัก แล้วจะเติบโตไปเอง

ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล

 

แนวทางผลักดัน “กีฬาวัวชน”

นายนิกร จำนง ประธานคณะกรรมการนโยบาย และยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา บอกว่า สิ่งที่ต้องทำคือส่งเสริมการเพาะพันธุ์ และการพัฒนาน้ำเชื้อ  ส่งเสริมเป็น Solf Power

น.ต.ศิธา ทิวารี เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย บอกว่า  นำเอาซอฟพาวเวอร์มาปรับให้ทั้งโลกมองว่ากีฬาวัวชนไม่ใช่การทารุณสัตว์  

นิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

แนวทางแก้ปัญหาน้ำเสียเกาะยอ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า  เราต้องเข้มงวดการปล่อยสิ่งปฏิกูลลงทะเลสาบสงขลา รวมถึงลำน้ำอื่นๆ ทำบ่อบำบัดน้ำเสีย และเคร่งครัดการปฏิบัติตามกฎหมาย

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมการนโยบายเกษตร พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า  จัดงบประมาณสนับสนุนระบบบำบัดน้ำเสีย

 

แนวทางในการ ประกันราคาปลากระพง

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวว่า มาตรการดูแลประกันราคาสินค้า คือ การประกันรายได้ที่เคยขับเคลื่อน การแปรรูปการเพิ่มคุณค่าสินค้า ดันราคาสินค้าให้สูงขึ้น ปฏิรูประบบสหกรณ์ครั้งใหญ่  

นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ประชาธิปัตย์ดูแลเรื่องนี้มาตลอด โดยใช้เงินกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้หลากหลาย และหากได้เป็นรัฐบาลจะดำเนินการต่อเนื่อง

กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า

 

แนวทางลดข้อจำกัด “ชนโค”

ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่า เอกชนควรได้รับการเยียวยาผลกระทบจากการออกประกาศในช่วงโควิด จากนั้นส่งเสริม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องออกกฎให้เหมาะสม ที่จะนำไปสู่การดึงดูให้คนมาเที่ยว

ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ ประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ภาคใต้ พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า  มองเป็นซอฟพาวเวอร์ รัฐบาลจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

วิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมการนโยบายเกษตร พรรคเพื่อไทย

 

แนวทางช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์อย่างไร

ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ ประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ภาคใต้ พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า รัฐบาลเดินหน้าการท่องเที่ยวมาโดยตลอด  เราจะเดินต่อด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ให้มีน้องประชาชนมีรายได้ ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นต่อ ถ้าเลือกรวมไทนสร้างชาติ

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวว่า 1.ปลดล็อกกฎหมายบางเรื่อง ให้พี่น้องเกษตรกรแปรรูป เช่น สุราชาวบ้าน 2.ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 3. แนะนำช่องทางโอกาสขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

ธนกร วังบุญคงชนะ ประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ภาคใต้ พรรครวมไทยสร้างชาติ

 

คิดอย่างไรกับการจัดเก็บค่าเหยีบแผ่นดิน

นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ต้องยกเลิกการเก็บเงินแผ่นดินให้นักท่องเที่ยวเข้ามาฟรี เพื่อส่งเสริมกะรตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในไทยให้มีมากขึ้น ให้มาพักมาใช้จ่ายในระยะยาว

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ยังหนุนให้มีการเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน แต่จะนำเข้ากองทุนนักท่องเที่ยว ซึ่งจะนำมาเป็นการประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตให้นักท่องเที่ยว  

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ

นโยบายแก้ปัญหาทรัพยากรทางทะเลแบบยั่งยืนอย่างไร

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ  กล่าวว่า ปฏิรูปกฎหมายประมง ดูแลปลาวัยอ่อน ดูแลทรัพยากรทางทะเล ดูแลอาชีพประมง

ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ต้องมีการออกกฎหมายลูกเพื่อกำหนดมาตรการต่างๆเกี่ยวกับสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อพื้นฟูทรัพยากร

 

นโยบายการท่องเที่ยวหลังโควิด 19

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า นำงบประมาณมาบริหารจัดการเรื่องท่องเที่ยว  กระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ ในอนาคตจัช่วยผลักดันค่าแรงในอนาคต  ให้รัฐบาลดูแลงบประมาณเรื่องการท่องเที่ยว

นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า  ต้องเปลี่ยนระบบท่องเที่ยว ด้วยการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวมาพักอาศัยไทยให้นาน สร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยว

 

เวทีดีเบตเนชั่นคึกคัก10 พรรคการเมือง ประชันแนวทางแก้ปัญหาในภาคใต้

logoline