svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"บิ๊กบี้" ลงนาม โยกผู้การกรม 127 ตำแหน่ง ขยับ กรมทหารเสือราชินี-กรมสไตรเกอร์

24 มีนาคม 2566
807

"พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ " ลงนามคำสั่งกองทัพบก โยกผู้การกรม 127 ตำแหน่ง ขยับ "กรมทหารเสือราชินี-กรมสไตรเกอร์"

24 มีนาคม 2566 มีรายงานว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ลงนามในคำสั่งกองทัพบก ที่ 97/2566 เรื่องให้ทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน ซึ่งเป็นการปรับย้ายในระดับผู้บังคับการกรม และผู้อำนวยการกองจำนวน 127 นาย มีตำแหน่งที่สำคัญ อาทิ

พ.อ.พิเชียรรัฐ ภารัญนิตย์ เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ผบ.ร21 รอ.) ค่ายนวมินทราชินีฯ

พ.อ.ปฏิวัติ เฟื่องประภัสรสร์ เป็น ผบ.ร.12 รอ.

พ.อ.ชูพงษ์ สายอุบล เป็น ผบ.กรมสนับสนุน พล.ร.9 

พ.อ.ศรัณยนิษฐ์ สุทธิวัจนชินเดช เป็น ผบ.ร.112 (กรมสไตรเกอร์ )

พ.อ.อภิชัย จูสนิท เป็น ผบ.ร.111

พ.อ.กำธร ศรีเกตุ เป็น ผบ.ร.151

พ.อ.ศุภฤกษ์ เกตุพันธ์ เป็น ผบ.พล. ปตอ.1 

พ.อ.นพอนันต์ โภคินภควัฒน์ เป็น ผบ.ศปภอ.ทบ.3

พ.อ. มนตรี อุปรัตน์ เป็น ผบ.ป.72

พ.อ.เสกสรรค์ เสืออิ่ม เป็น รอง ผบ.รร.กสร.ศสร.