svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"สมช." เฝ้าระวังหาเสียงชายแดนใต้ หวั่นกระทบความมั่นคง

23 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"สมช."เห็นชอบยกระดับความสามารถจนท.ชายแดนใต้ พร้อมเห็นชอบงบประมาณสนับสนุนชุดคุ้มครองตำบล ระบุ เกาะการหาเสียง หวั่นกระทบความมั่นคง กำชับเพิ่มความอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางประชาชนช่วงเดือนรอมฎอน

23 มีนาคม 2566 พลเอกสุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. เปิดเผยภายหลังการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ  คปต. ครั้งที่ 1/2566 ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบเรื่องแผน พัฒนายกระดับขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. เป็นเจ้าภาพ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องทำให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ ในการทำงานและสร้างความเข้าใจกับประชาชน ขณะเดียวกันได้เห็นชอบงบประมาณ สนับสนุนชุดคุ้มครองตำบล ซึ่งเป็นมิติของการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

ส่วนในช่วงเดือนรอมฎอน มักเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงช่วงใกล้การเลือกตั้ง หน่วยงานด้านความมั่นคงมีแผนเพิ่มเติมอย่างไร พลเอกสุพจน์ กล่าวว่า ภาพใหญ่ของปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วง ระยะ 2 ปี โดยในปี 2566 ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นแผนระยะถัดไป ปี 2566 ถึงปี 2570 ได้เน้นย้ำใน 2 เรื่องคือ การสร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้ประชาชนอยู่กันได้อย่างสันติ เรียกว่าแผนสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่ว่าศาสนาใดก็สามารถอยู่ได้ รวมไปถึงสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาในระดับแรก และระดับเศรษฐกิจ

โดยในวันนี้(23 มี.ค.) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ ได้มีการเน้นย้ำ ให้เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนว่า รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่ให้มีความสันติสุข โดยใช้การพูดคุยเป็นหลัก ขณะเดียวกันเรื่องการรักษาความสงบ จะเห็นได้ว่ามีความจำเป็นต้องใช้กำลังในการรักษาความสงบ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขไม่ได้รับอันตราย และเป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจา และมีความคิดไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่ง 2 เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ตนนั้นเน้นย้ำมาโดยตลอด

ส่วนในห้วงเดือนรอมฎอนมีจุดเดียวที่เน้นย้ำเพิ่มเติม คือการอำนวยความสะดวกในการสัญจรและการดำเนินชีวิต ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนที่เหลือก็ทำตามปกติ

พลเอกสุพจน์ ยืนยันว่า ในที่ประชุมพลเอกประวิตร​ไม่ได้มีการเน้นย้ำ ในเรื่องของการเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งแต่อย่างใด มีแต่การพูดเรื่องงานเพียงอย่างเดียว คือการเร่งทำความเข้าใจกับประชาชน และรัฐบาลจะสนับสนุนทุกเรื่องในทุกศาสนา โดยจะเห็นว่าหลังจากนี้ไปเรื่องการยกระดับด้านการศึกษา ทั้งในภาพปกติและการศึกษาด้านศาสนาที่ชัดเจนมากขึ้น

ส่วนในช่วงการเลือกตั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มีการประเมินสถานการณ์แทรกซ้อน ไว้หรือไม่นั้น พลเอกสุพจน์ กล่าวว่า สมช.ติดตามสถานการณ์ข่าวอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันยังมีไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง เรื่องการเมืองก็ว่ากันไป ซึ่งเป็นช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง โดยจะดูแค่ว่าการหาเสียงของพรรคการเมืองมีข้อมูลอะไร ที่อาจจะกระทบกับความมั่นคงอาจจะต้องส่งสัญญาณไป แต่ตนได้เน้นย้ำหน่วยงานด้านความมั่นคงให้ดูเรื่องความสงบเรียบร้อย ไม่ให้มีเหตุอะไรเกิดขึ้นทั้งช่วงเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้ง

logoline