svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ชาวบ้านป่าแดด โฟนอินขอบคุณ "บิ๊กป้อม" ผลักดันอ่างเก็บน้ำ แม่ตาช้างสำเร็จ

22 มีนาคม 2566

ชาวบ้านป่าแดด จ.เชียงราย โฟนอินขอบคุณ "บิ๊กป้อม" ผลักดันอ่างเก็บน้ำ "แม่ตาช้างสำเร็จ" ช่วยให้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี หลังรอมา 30 ปี

22 มีนาคม 2566 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พื้นที่เขตตรวจราชการ 1,7,13 และ 16 (17จังหวัด) ได้ร่วมโฟนอินกับ คณะทำงานกำกับการปฎิบัติราชการในภูมิภาคพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) ซึ่งมี พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ เป็นหัวหน้าคณะฯ

ชาวบ้านป่าแดด โฟนอินขอบคุณ "บิ๊กป้อม" ผลักดันอ่างเก็บน้ำ แม่ตาช้างสำเร็จ

โดยมี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้รายงานข้อมูลความเป็นมาของ โครงการอ่างเก็บน้ำ "แม่ตาช้าง" ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่ง ครม.ได้ผ่านเห็นชอบแล้ว เมื่อ 28 ก.พ.66 งบประมาณ 1,325 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีตัวแทนชาวบ้าน 2 คน ในพื้นที่ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้โฟนอิน กล่าวขอบคุณ พล.อ.ประวิตร และรัฐบาล ที่เห็นความสำคัญและเป็นห่วงพี่น้องชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ มาเป็นเวลาร่วม 30 ปี แล้ว โดยได้พยายามผลักดันโครงการอ่างเก็บน้ำ แม่ตาช้าง จนกระทั่งสำเร็จและผ่านความเห็นชอบจาก ครม.แล้ว ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ รู้สึกดีใจ และประทับใจที่ลุงป้อม ไม่ทอดทิ้งและมีความจริงใจช่วยเหลือชาวบ้าน ตามที่เคยรับปากไว้ เมื่อครั้งลงพื้นที่ที่ผ่านมา พร้อมยังได้อวยพรขอให้ได้เป็นนายกฯคนที่ 30 ด้วย

ชาวบ้านป่าแดด โฟนอินขอบคุณ "บิ๊กป้อม" ผลักดันอ่างเก็บน้ำ แม่ตาช้างสำเร็จ

 

พล.อ.ประวิตร กล่าวขอบคุณ คณะทำงานฯจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการร่วมกันที่ผ่านมา พร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกพื้นที่ และจะดูแลแก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างดีที่สุด และต่อเนื่องไปตลอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีทุกครัวเรือน และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างเด็ดขาด

ชาวบ้านป่าแดด โฟนอินขอบคุณ "บิ๊กป้อม" ผลักดันอ่างเก็บน้ำ แม่ตาช้างสำเร็จ

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง รับผิดชอบการก่อสร้างโดยกรมชลประทาน ในปี 67-69  เป็นประเภทเขื่อนดินถมชนิดแบ่งส่วน (Zone Type) สันเขื่อนกว้าง 10 ม. ความยาว 657 ม. ความสูง 42 ม. กักเก็บน้ำได้ 32 ล้าน ลบ.ม. เป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในฤดูแล้ง รวมทั้งจะช่วยบรรเทาภาวะอุทกภัยในฤดูฝน และเป็นแหล่งเพาะพันธ์อนุรักษ์สัตว์น้ำ รวมทั้งรักษาสภาพต้นน้ำลำธาร ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ชาวบ้านป่าแดด โฟนอินขอบคุณ "บิ๊กป้อม" ผลักดันอ่างเก็บน้ำ แม่ตาช้างสำเร็จ ชาวบ้านป่าแดด โฟนอินขอบคุณ "บิ๊กป้อม" ผลักดันอ่างเก็บน้ำ แม่ตาช้างสำเร็จ