svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เช็กที่นี่ พรรคการเมือง ส่งผู้สมัคร ส.ส. 4 เขตเลือกตั้งจังหวัดเลย

22 มีนาคม 2566
715

จังหวัดเลย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็นทั้งหมด 4 เขตเลือกตั้ง เพิ่มจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2562 มี 3 เขตเลือกตั้ง โดยมีพรรคการเมืองที่เปิดรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แล้ว ได้แก่

พรรคเพื่อไทย ( พท. )

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายศรัณย์  ทิมสุวรรณ

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายบรรพต  ยาฟอง

เขตเลือกตั้งที่ 4 นายสมเจตน์  แสงเจริญรัตน์
 

พรรครวมไทยสร้างชาติ ( รทสช.)

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

เขตเลือกตั้งที่ 2 ดร.เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายอุดร แสวงผล

เขตเลือกตั้งที่ 4 น.ส.นภาพร ยาบุษดี