svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดรายชื่อ พรรคไหน ส่งผู้สมัคร ส.ส. 5 เขตเลือกตั้งลพบุรี

22 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

จังหวัดลพบุรี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็นทั้งหมด 5 เขตเลือกตั้ง เพิ่มจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2562 ที่มี 4 เขตเลือกตั้ง โดยมีพรรคการเมืองที่เปิดรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แล้ว ได้แก่

พรรคเพื่อไทย ( พท.)

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสุชาติ  ลายน้ำเงิน

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม

เขตเลือกตั้งที่ 4 นายวรวงค์ วรปัญญา

เขตเลือกตั้งที่ 5 น.ส.ธนวัน บัวหลวงงาม

พรรคพลังประชารัฐ ( พปชร. )

เขตเลือกตั้งที่ 1 พ.อ.สุชาติ คัดสูงเนิน

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายณฐพงศ์ นรสิงห์

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายไสว วงษ์ศรี

เขตเลือกตั้งที่ 4 นายสนั่น พรมสุข

เขตเลือกตั้งที่ 5 (ยังว่าง)


 

พรรคภูมิใจไทย ( ภท.)

เขตเลือกตั้งที่ 1 ( ยังว่าง )

เขตเลือกตั้งที่ 2 น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายนรินทร์ คลังผา

เขตเลือกตั้งที่ 4 นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์

เขตเลือกตั้งที่ 5 ( ยังว่าง )

พรรครวมไทยสร้างชาติ ( รทสช. )

เขตเลือกตั้งที่ 1 ( ยังว่าง )

เขตเลือกตั้งที่ 2 ( ยังว่าง )

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายณัฐพล เกียรติวินัยสกุล

เขตเลือกตั้งที่ 4 ( ยังว่าง )

เขตเลือกตั้งที่ 5 ( ยังว่าง )

logoline