svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"จุรินทร์"ปราศรัยอ้อนชาวนราธิวาส ขอชนะยกจังหวัด นำสันติสุขสู่ชายแดนใต้

18 มีนาคม 2566

"จุรินทร์" ประกาศลั่น เวทีปราศรัย จ.นราธิวาส บอกกล้าพูดมาหาเสียง ไม่ยึกยักเหมือนบางคน ชู นโยบาย ปชป.ชายแดนใต้ "สร้างสันติภาพสู่สันติสุข" ใช้การเมืองนำการทหาร-ไม่สนับสนุนฆ่าตัดตอน 

18 มีนาคม 2566 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์  และแกนนำพรรคฯ  รวมถึงว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเวทีปราศรัยใหญ่นำ "สันติภาพ สู่ สันติสุข" ที่จังหวัดนราธิวาส 


โดย นายจุรินทร์ ประกาศว่าวันนี้กล้าพูดอย่างไม่อายว่า มาหาเสียง แม้หลายคนยึกยัก ไม่กล้าพูดว่ามาทำอะไร  พร้อมขอโอกาสในการเลือกตั้งครั้งนี้จากชาวนราธิวาส ให้เลือกผู้สมัคร และเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งคน ทั้งพรรค ทั้งบัตร 2 ใบ ทั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรคประชาธิปัตย์ชนะยกนราธิวาสทั้ง 5 เขตการเลือกตั้ง เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายนำสันติสุข กลับคืนสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการพูดคุย เพื่อสร้างสันติภาพ และคืนสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้ได้ ใช้การเมืองนำการทหาร สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้ประชาชนทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

"จุรินทร์"ปราศรัยอ้อนชาวนราธิวาส ขอชนะยกจังหวัด นำสันติสุขสู่ชายแดนใต้

พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เท่าเทียมหลาย ๆ จังหวัดผ่านนโยบายการค้าชายแดน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมสินค้าฮาลาล เป็นต้น ซึ่งในอดีตรัฐบาลประชาธิปัตย์ เคยประสบผลสำเร็จมาแล้ว ในสมัยรัฐบาล นายชวน หลีกภัย พร้อมย้ำ จุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ ยืดหยัดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และธำรงไว้ซึ่งความเป็นรัฐของประเทศไทยที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ รวมถึงไม่สนับสนุนการใช้ศาสนามาเป็นเครื่องมือทางการเมือง และไม่สนับสนุนนโยบายการฆ่าตัดตอน เหมือนในคราวเหตุการณ์กรือเซ๊ะ-ตากใบ และสิ่งนี้จะไม่มีวันกลับมาที่ปัตตานี 


ทั้งนี้ หากพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จะเดินหน้าประเทศยุทธศาสตร์นโยบาย "สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ" ผ่านนโยบายต่าง ๆ ทั้งการประกันรายได้เกษตรกร, การให้เงินอุดหนุนชาวประมง, การเร่งรัดออกโฉนด และกรรมสิทธิ์ที่ทำกิน, การแก้ไขประมงพาณิชย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน IUU, ธนาคารหมู่บ้าน และชุมชน ชุมชนละ 2,000,000 บาท ,นมโรงเรียน 365 วัน, อินเทอร์เน็ตล้านจุด, เรียนฟรีถึงปริญญาตรี, ตรวจสุขภาพ-รักษาฟรี, กองทุน SMEs 300,000 ล้านบาท, เป็นต้น

"จุรินทร์"ปราศรัยอ้อนชาวนราธิวาส ขอชนะยกจังหวัด นำสันติสุขสู่ชายแดนใต้

นอกจากนี้ พรรคประชาธิปัตย์โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ยังได้เสนอโครงการ โคบาล ชายแดนใต้ งบประมาณ 1,500 ล้านบาท ที่สามารถผลักดันจนผ่านมติ ครม. และเพิ่งเปิดโครงการที่ จ.ปัตตานี เป็นจังหวัดแรก 

ขณะที่ นายนิพนธ์ บุญญามณี ขอคะแนนให้ชนะยกจังหวัด พร้อมย้ำยุทธศาสตร์ สร้างงาน สร้างเงิน สร้างชาติ รวม 16 นโยบาย รวมถึงนโยบายสร้างสันติสุข สู่สันติภาพ และเน้นย้ำนมโรงเรียนฟรี 365 วัน ที่คิดสร้างคนให้ลูกหลานเติบโตแข็งแรง อีกทั้งนโยบายเรียนฟรีถึงปริญญาตรี แต่บางพรรคคิดให้ลูกหลานสูบกัญชา จะมาเปรียบเทียบนโยบายกันไม่ได้  ดังนั้น ปชป. พร้อมทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัวบุคคล พร้อมชูนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 5 ของพรรคประชาธิปัตย์ เพราะเป็น ส.ส.มาแล้ว 11 สมัย เป็นรัฐมนตรีตั้งแต่อายุ 36 ปี อยู่มา 6-7 กระทรวง ถ้าไม่ดีจริง ไม่ให้เป็นรัฐมนตรีในทุกครั้งที่เป็นรัฐบาล

นอกจากนี้ นายนิพนธ์ หวังว่า ปชป.จะกลับมาทั้ง 5 เขต เพื่อรับใช้พี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อะไรที่ผิดพลาด ตนขออภัยประชาชน และขอโอกาสให้ ปชป. เลือกตั้ง ในเดือน พค. นี้

"จุรินทร์"ปราศรัยอ้อนชาวนราธิวาส ขอชนะยกจังหวัด นำสันติสุขสู่ชายแดนใต้

ขณะเดียวกัน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ฝากมาว่า ยังไม่สามารถมาร่วมปราศรัยได้ เพราะยังไม่ยุบสภา เพื่อความเป็นกลางทางการเมือง จึงฝากความคิดถึง ความห่วงใย และช่วงเดือนรอมฎอน จะเดินทางมาเยี่ยมพี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ขอยืนยัน นายชวน จะลงบัญชีรายชื่อของพรรคด้วย 

สำหรับ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นราธิวาส ของพรรคฯ ทั้ง 5 เขตการเลือกตั้ง ได้แก่ นายวัสสันต์ ดือแร๊ะ  นายเมธี อรุณ  นายสุไลมาน มะโซ๊ะ  นายไซดี เจ๊ะหามะ  และนายเจะอามิง โตะตาหยง