svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

"นิพนธ์" ลุยโคบาลชายแดนใต้ หนุนโคพันธุ์โคทาจิมะ สร้างรายได้ให้เกษตรกร

18 มีนาคม 2566

"นิพนธ์" ลงพื้นที่นราธิวาส สานต่อโครงการโคบาลชายแดนใต้ เพื่อพี่น้องเกษตรกร หวังขยายผลให้ครอบคลุม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางด้านอาหาร

18 มีนาคม 2566 นายนิพนธ์ บุญญามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ติดตามการเลี้ยงโคพันธุ์ โคทาจิมะศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส โดยมีนายจักรพงษ์ ขานโบ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส

พร้อมด้วย นายสมพงษ์ เพ็ชรพรหม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นราธิวาส ให้การต้อนรับ และรายงานถึงวิธีการเลี้ยงโคพันธุ์โคทาจิมะ พร้อมกันนี้ได้นำชมโรงทดลองโค และศึกษาข้อมูลถึงวิธีการเลี้ยงโคพันธุ์โคทาจิมะ

โดยโคพันธุ์โคทาจิมะ เป็นโคพันธุ์ที่ให้เนื้อมีคุณภาพดีมาก ๆ สายพันธ์หนึ่งโดยลักษณะเนื้อจะเป็นสีแดง มีความนุ่ม มีไขมันแทรกสูง ซึ่งจะเป็นไขมันชนิดคุณภาพดี ส่วนลายเนื้อจะมีลักษณะคล้ายหินอ่อน และเนื้อมีรสชาติดี ได้รับความนิยมสูง

นายนิพนธ์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้ไปเปิดโครงการสร้างการรับรู้เรื่องโคบาลชายแดนใต้ ที่จ.ปัตตานี ซึ่งจะขยายผลให้ครอบคลุม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางด้านอาหาร วันนี้จึงต้องการมาดูความพร้อมของระบบการจัดการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในการที่จะไปส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งการติดตามนี้เป็นต้นทางของการดำเนินโครงการโคบาลชายแดนใต้

เพราะเราต้องมีโคเนื้อในพื้นที่ให้ได้เสียก่อน และพันธุ์ของโคนั้นจะต้องเป็นที่นิยมของตลาดอย่างในโรงทดลองโคนี้ เป็นโคสายพันธุ์มาจิมะ ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค นอกจากนี้จะต้องมีการรับรองพันธุ์ตามมาตรฐานในการที่นำไปให้เกษตรกรเลี้ยงอีกด้วย เพราะการเลี้ยงใช้เวลานานหากไม่ได้มาตรฐาน หรือตลาดไม่นิยมก็จะทำเกษตรกรได้รับความเสียหาย ส่วนในเรื่องกระบวนการแปรรูป ส่งออกก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีลูกโคเพื่อนำไปสู่การเลี้ยงดู การขุนในพื้นที่ที่ได้มาตรฐานต่าง ๆ เสียก่อน 

นอกจากนี้ นายนิพนธ์ ยังมีความสนใจที่จะสนับสนุนให้นำโคพันธุ์โคทาจิมะ มาเลี้ยง เพื่อที่จะเป็นต้นแบบทดลองเพื่อศึกษาในเบื้องต้นเพื่ออธิบายรวมทั้งได้ทราบปัญหาและอุปสรรคที่จะไปปรับปรุงการเลี้ยงได้อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ต้นน้ำแล้วจะพัฒนาไปสู่กระบวนการกลางน้ำและปลายน้ำต่อไป