svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"บิ๊กป้อม" พบผู้นำศาสนา-ชุมชน-สถานศึกษาชายแดนใต้ หวังเติมเต็มคุณภาพชีวิต

"บิ๊กป้อม" พบผู้นำศาสนา-ชุมชน-สถานศึกษาชายแดนใต้ ขอบคุณช่วยพัฒนาท้องถิ่น ย้ำรัฐบาลพร้อมเติมเต็มคุณภาพชีวิต ให้สิทธิที่ทำกิน สวัสดิการ เพิ่มรายได้ให้ทุกคนอยู่ดีมีสุข

17 มีนาคม 2566 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เดินทางไปปฏิบัติราชการต่อเนื่อง โดยช่วงบ่ายได้พบปะกับผู้นำศาสนา และเครือข่ายโรงเรียนตาดีกา รวมถึงผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

\"บิ๊กป้อม\" พบผู้นำศาสนา-ชุมชน-สถานศึกษาชายแดนใต้ หวังเติมเต็มคุณภาพชีวิต

พล.อ.ประวิตร กล่าวขอบคุณพี่น้องมุสลิมทุกคนที่มาต้อนรับ และให้ความร่วมมือช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้สันติสุข ในการดำรงชีวิตที่ผ่านมา เป็นอย่างดี สำหรับการเดินทางมาพบในครั้งนี้ เพื่อต้องการส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักการศาสนาของชาวมุสลิม สนับสนุนค่าอาหารกลางวันตาดีกาต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มจำนวนครูผู้สอนให้เหมาะสม กับสัดส่วนนักเรียน และอื่น ๆ รวมทั้งการสนับสนุนครูโรงเรียนเอกชน ให้มีสิทธิ และการเพิ่มค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัยครู และผู้บริหารด้วย

จากนั้น พล.อ.ประวิตร เดินทางต่อไปยัง สหกรณ์นิคมปิเหล็ง จำกัด จ.นราธิวาส เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่ อ.ระแงะ อ.สุไหงปาดี และ อ.เจาะไอร้อง และได้กล่าวมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดแก้ปัญหาอันเนื่องจากกฎหมายของรัฐ มีการทับซ้อนกับพื้นที่ป่าไม้ เขตอุทยานแห่งชาติฯ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าพรุ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพย์ฯ ทำให้ชาวบ้านขาดสถานะกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดิน มากกว่า 33 ปีแล้ว

\"บิ๊กป้อม\" พบผู้นำศาสนา-ชุมชน-สถานศึกษาชายแดนใต้ หวังเติมเต็มคุณภาพชีวิต

ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้ ศอ.บต. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทั่งประสบผลสำเร็จในระดับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปชาวบ้านจะสามารถนำที่ดินไปใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีพ การประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้ต่อไป 

ก่อนที่ พล.อ.ประวิตร จะเดินทางต่อไปยัง อ.สุไหโกลก จ.นราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด่านชายแดนพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน กับประเทศเพื่อนบ้าน สามารถสร้างและเพิ่มรายได้ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้ง 2 ประเทศด้วย พร้อมพบปะประชาชน และนักธุรกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สวนมิ่งขวัญประชา อย่างเป็นกันเอง

\"บิ๊กป้อม\" พบผู้นำศาสนา-ชุมชน-สถานศึกษาชายแดนใต้ หวังเติมเต็มคุณภาพชีวิต
\"บิ๊กป้อม\" พบผู้นำศาสนา-ชุมชน-สถานศึกษาชายแดนใต้ หวังเติมเต็มคุณภาพชีวิต \"บิ๊กป้อม\" พบผู้นำศาสนา-ชุมชน-สถานศึกษาชายแดนใต้ หวังเติมเต็มคุณภาพชีวิต