svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“เศรษฐา” ชูนโยบายกระตุ้นศก.แจกเงินอายุ 16 ปีขึ้นไปผ่าน กระเป๋าเงินดิจิทัล

“เศรษฐา” ประกาศนโยบาย กระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ผ่าน “กระเป๋าเงินดิจิทัล” แจกคนไทยตั้งแต่อายุ 16 ปี ใช้จ่ายในชุมชน พร้อมอวยพร ว่าที่ ส.ส. ชนะเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาล

17 มีนาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัว เพื่อไทย ขึ้นเวทีงาน “คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน” กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนได้เล็งเห็นถึงปัญหาความยากลำบากของประชาชน ได้เห็นปัญหาเศรษฐกิจที่รายได้น้อยลงสวนทางรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น ที่สร้างช่องว่างความเหลื่อมล้ำในสังคมให้กว้างขึ้น และเห็นถึงปัญหาทางสิทธิที่ประชาชนถูกรัฐกีดกัน โดยเฉพาะสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นประชาธิปไตยของประชาชน

ตนจึงขอฝากให้สมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคน ที่ประสงค์ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 400 คน ได้เป็นตัวแทนประชาชน นำนโยบายของพรรคเพื่อไทยแก้ไขปัญหาความเป็นธรรมให้พี่น้องประชาชน

“เศรษฐา” ชูนโยบายกระตุ้นศก.แจกเงินอายุ 16 ปีขึ้นไปผ่าน กระเป๋าเงินดิจิทัล

นอกจากนี้ การประกาศนโยบายใหม่ ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจใหญ่ ผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล โดยให้คนไทยที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ได้จับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันใกล้บ้าน พร้อมเงินติดกระเป๋าที่รัฐจะแจกให้ทุกคน แต่เงินดิจิทัลนี้จะใช้จ่ายได้ เฉพาะกับร้านค้าชุมชน และต้องอยู่ในรัศมี 4 กิโลเมตร เท่านั้น โดยมีอายุการใช้งาน 6 เดือน และร้านค้าสามารถนำเงินดิจิทัลมาแลกเป็นเงินบาทได้กับธนาคารรัฐในภายหลัง นโยบายนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับชุมชน เพื่อให้แน่ใจว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง ตั้งแต่ระดับชุมชนขึ้นไปจนระดับประเทศ

นายเศรษฐา กล่าวต่อ สำหรับแนวทางการต่างประเทศของพรรคเพื่อไทย ที่จะเปิดประตูการค้าและสร้างโอกาส ให้คนไทยได้มีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลก โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของรัฐบาล ในการเป็นผู้เจรจาและเชื่อมสายสัมพันธ์กับนานาประเทศ เรียกความมั่นใจและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกให้กลับคืนมา ประชาชนจะได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากมาย ท้ังจากการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวที่จะเติบโตขึ้นหลายเท่า และดึงดูดเงินจากต่างประเทศให้เข้ามาฝากในเมืองไทย เพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทย แล้วพาสปอร์ตไทยจะต้องมีอิทธิพลพาคนไทยเดินทางไปได้ทั่วโลก

“เศรษฐา” ชูนโยบายกระตุ้นศก.แจกเงินอายุ 16 ปีขึ้นไปผ่าน กระเป๋าเงินดิจิทัล

ประธานที่ปรึกษาฯ ยังได้กล่าวถึงความสิ้นศรัทธา ในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลถัดไป ในการกอบกู้ศักดิ์ศรีของประชาชนให้มีสิทธิ์เสรีในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการเกณฑ์ทหารที่ต้องเป็นระบบสมัครใจ เพื่อสร้างทหารอาชีพ ให้มีขอบเขตการทำงานที่ชัดเจน คืนเกียรติให้กับกองทัพ และแก้ไขกระบวนการยุติธรรมที่บิดพลิ้ว คืนศักดิ์ศรีให้ประชาชนที่ถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรม สร้างความเสมอภาคในสังคม ภายใต้รัฐบาลใหม่ของพรรคเพื่อไทย

สุดท้าย ขอฝากให้ว่าที่ผู้ประสงค์ลงสมัคร ส.ส. ทุกท่านเป็นตัวแทน นำนโยบายพรรคเพื่อไทย ไปเสนอให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างจริงใจ พร้อมอวยพรให้ทุกท่านได้ชนะเลือกตั้ง และทำให้พรรคเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาล

ทั้งนี้ นายเศรษฐา กล่าวภายหลังมอบนโยบายให้ผู้สมัครส.ส.ว่า ยอมรับว่าหลายนโยบายเศรษฐกิจ ที่เพิ่งประกาศใหม่ต้องใช้เงิน แต่จะใช้อย่างเป็นขั้นตอน ที่จะใส่เงินลงไปและมีผลกลับมาผ่านการเก็บภาษี เมื่อประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นก็สามารถจ่ายภาษีได้ ซึ่งจะเป็นรายรับของรัฐบาล แต่บางส่วนอาจจะต้องจ่ายไปก่อน ซึ่งนโยยายเหล่านี้จะสามารถทำได้ทันทีหลังจัดตั้งรัฐบาล และผ่านการรับรองจากรัฐสภา

พร้อมย้ำว่านโยบายของพรรค ไม่ได้มีแค่นโยบายที่ต้องใช้เงิน เช่น นโยบายการเกษตร ที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อบดค่าใช้จ่ายเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มเม็ดเงินลงไป ส่วนนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล และเติมเงินรายได้ขั้นต่ำของครอบครัว 20,000 บาท/เดือน จะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมหลังการยุบสภา 

ด้านนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้จะหาว่าครอบครัวใดที่มีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาท เพื่อเติมเงินให้ดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเสียภาษีกลับมาให้รัฐได้ เพราะไม่สามารถใส่เงินลงไปที่จุดเดียวแล้วแก้ปัญหาวันต่อวัน ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบ

“เศรษฐา” ชูนโยบายกระตุ้นศก.แจกเงินอายุ 16 ปีขึ้นไปผ่าน กระเป๋าเงินดิจิทัล