svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดรายชื่อ พรรคการเมืองไหน ส่งผู้สมัคร ส.ส. 4 เขตเลือกตั้งฉะเชิงเทรา

15 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็นทั้งหมด 4 เขตเลือกตั้ง ไม่เพิ่มเขตจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2562 ยังมี 4 เขตเลือกตั้งเท่าเดิม โดยมีพรรคการเมืองที่เปิดรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แล้ว ได้แก่

พรรครวมไทยสร้างชาติ ( รทสช.)

เขตเลือกตั้งที่ 1 มติชน ชูทับทิม

เขตเลือกตั้งที่ 2 ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์

เขตเลือกตั้งที่ 3 กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์

เขตเลือกตั้งที่ 4 จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ

พรรคประชาธิปัตย์ ( ปชป.)

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายอมรชัย ปิ่นเจริญ 

เขตเลือกตั้งที่ 3 ฉัตรชัย เข็มทอง

เขตเลือกตั้งที่ 4 นายชำนาญ เกิดโสภา


 

พรรคเพื่อไทย ( พท. )

เขตเลือกตั้งที่ 1 นางฐิติมา ฉายแสง

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ

เขตเลือกตั้งที่ 4 นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง

พรรคภูมิใจไทย ( ภท. )

เขตเลือกตั้งที่ 1 กิตติชัย เรืองสวัสดิ์

เขตเลือกตั้งที่ 2 ( ยังว่าง )

เขตเลือกตั้งที่ 3 ( ยังว่าง )

เขตเลือกตั้งที่ 4 นางสาวสาริศา แสงจันทร์
 

พลังประชารัฐ ( พปชร.)

เขตเลือกตั้งที่ 1 รัฐสภา นพเกตุ

เขตเลือกตั้งที่ 2  อรรถกร ศิริลัทยากร

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายสายัณห์ นิลาช 

เขตเลือกตั้งที่ 4 ( ยังว่าง )

พรรคชาติไทยพัฒนา ( ชพน. )

เขตเลือกตั้งที่ 1 เฉลิง จูจำรัส

เขตเลือกตั้งที่ 2 ( ยังว่าง )

เขตเลือกตั้งที่ 3 ( ยังว่าง )

เขตเลือกตั้งที่ 4 ( ยังว่าง )

พรรคก้าวไกล ( ก.ก. )

เขตเลือกตั้งที่ 1 ธนะชัย แสวงศิริผล

เขตเลือกตั้งที่ 2 นพรัตน์ มุริกะ

เขตเลือกตั้งที่ 3 เอกราช เนตรดี

เขตเลือกตั้งที่ 4 จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์

logoline