svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"หญิงหน่อย" ประกาศดูแลผู้มีรายได้น้อยด้วย "กองทุนเครดิตปชช."

13 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"สุดารัตน์" ประกาศดูแล ผู้มีรายได้น้อยด้วย "กองทุนเครดิตประชาชน" พร้อมแจก "บัตรเครดิตปชช." เป็นทุนตั้งตัวและหลักประกันทางการเงินตลอดชีวิต ระบุ ไม่สูญเปล่าเหมือนการแจกเงินแบบประชานิยม

13 มีนาคม 2566 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พร้อมนายการุณ โหสกุล แกนนำพรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่ตลาดโกสุมรวมใจ พบพ่อค้าแม่ขาย เพื่อถามถึง การค้าขายและภาระหนี้สิน รวมถึงกำลังซื้อที่หดหายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งมีพี่น้องประชาชนที่เดินจับจ่ายใช้สอย เข้ามาพูดคุยและบอกกล่าวถึงความทุกข์ยาก พร้อมกับรับฟังนโยบายจาก คุณหญิงสุดารัตน์

โดยคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวถึงสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของประเทศไทยต่อจีดีพี ยังสูงถึงเกือบร้อยละ 90 รายได้พี่น้องประชาชนไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ผู้บริโภคเกือบ 2 ใน 3 ยังมีรายได้ไม่เท่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่รายได้ฟื้นตัวช้ากว่ากลุ่มผู้รายได้สูง

\"หญิงหน่อย\" ประกาศดูแลผู้มีรายได้น้อยด้วย \"กองทุนเครดิตปชช.\"

ดังนั้นพรรคไทยสร้างไทย จึงมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องคนไทย โดยจะมีการพักหนี้และเติมทุนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็ก รายย่อย SMEs และคนตัวเล็ก ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้กลับมาทำมาหากินได้รวดเร็ว และสามารถออกไปแข่งขันได้ โดยจะพักหนี้เป็นเวลา 3 ปี พักดอกเบี้ย เป็นเวลา 2 ปี เพื่อปรับโครงสร้างหนี้

นอกจากนี้ จะมี"กองทุนคนตัวเล็ก" ซึ่งเป็นการมอบเครดิตให้ประชาชนเพื่อใช้ล้างหนี้นอกระบบ จะช่วยสร้างพลัง empower และปลดปล่อย liberate คนไทยจากอุปสรรคทางการเงิน ที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ยิ่งไปกว่านั้น เงินส่วนนี้จะหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้หลายรอบ ไม่สูญเปล่าเหมือนการแจกเงินแบบประชารัฐหรือประชานิยม

สำหรับ เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยของกองทุนคนตัวเล็ก จะมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1 ต่อเดือน ที่สำคัญคือ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เริ่มต้นกู้ได้ไม่เกิน 5,000 บาท และถ้ารักษาเครดิตได้ดีจะสามารถกู้ได้ถึง 50,000 บาท

\"หญิงหน่อย\" ประกาศดูแลผู้มีรายได้น้อยด้วย \"กองทุนเครดิตปชช.\"

โดยเงินจำนวนนี้ อาจกู้ยืมไปใช้ในยามวิกฤต ไปใช้ในการตั้งตัว หรือเอาไปเป็นทุนหมุนเวียน ในการประกอบธุรกิจขนาดเล็กของตนเอง คนที่มีประวัติดี มีวินัยในการชำระหนี้ รักษาเครดิตตามระเบียบที่วางไว้ จะได้รับการพิจารณาให้วงเงินที่สูงขึ้น และจะเป็นหลักประกันทางการเงินที่สำคัญสำหรับครอบครัว นอกจากนี้กองทุนดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวต่อ การบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีคนจนเกิดขึ้นมากมาย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงถึง 20 ล้านคน พรรคไทยสร้างไทย ขอประกาศว่า จะไม่แจกบัตรคนจน ขอแจก”บัตรเครดิตประชาชน” เป็น "เงินด่วนประชาชน" เพื่อใช้ล้างหนี้นอกระบบ เป็นทุนตั้งตัวและเป็นหลักประกันทางการเงินตลอดชีวิต มั่นใจช่วยฟื้นเศรษฐกิจชุมชนให้หมุนเวียน ไม่สูญเปล่าเหมือนการแจกเงินแบบประชารัฐ ประชานิยม

\"หญิงหน่อย\" ประกาศดูแลผู้มีรายได้น้อยด้วย \"กองทุนเครดิตปชช.\"

logoline