svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ร่างพ.ร.บ.ประมงฯ 7 ฉบับ เข้าสู่สภาฯอย่างทุลักทุเล "ชวน" ทั้งขู่ทั้งปลอบ

09 กุมภาพันธ์ 2566

ร่างพ.ร.บ.ประมงฯเข้าสู่สภาฯอย่างทุลักทุเล "ชวน" ทั้งขู่ทั้งปลอบ ส่วน ส.ส.ช่วยกันประคองเสียงจนครบ ขณะที่ชาวประมงมาเฝ้าติดตาม กม.ถึงสภาฯ

9 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้(9 ก.พ.) โดยนายชวน หลีกภัย เป็นประธานฯในที่ประชุม ภายหลังจากที่มีการพิจารณาตามระเบียบวาระ ตั้งแต่วาระรับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันที่ 3 มกราคมรับทราบรายงานความคืบหน้าแล้ว พร้อมผ่านพิจารณาร่างพ.ร.บ. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวาระรับหลักการ

ร่างพ.ร.บ.ประมง เกือบล่ม

การประชุมตลอดทั้งวันนี้ ทั้ง ส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาล พยายามช่วยกันรักษาองค์ประชุม หลายคนพยายามลุกขึ้นหารือกับประธานในที่ประชุมหลายครั้ง เพื่อขอให้ประธานรอสมาชิกแสดงตนในช่วงที่ ตัวเลขสุ่มเสี่ยงไม่ครบองค์ประชุม จนเข้าสู่การพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงพ.ศ.2558 ในวาระรับหลักการ ซึ่งประธานสภาฯได้ย้ำหลายครั้งว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวมีชาวประมงให้ความสนใจ มาติดตามทวงถามที่สภาฯจำนวนมากในวันนี้(9 ก.พ.) หากรับปากกับชาวบ้านแล้วก็ต้องช่วยกันให้สภาฯสามารถดำเนินการต่อไปได้

สุดท้ายร่างแก้ไขกฎหมายประมงทั้ง 7 ฉบับ สามารถเข้าสู่การพิจารณาได้ในเวลา 15.33 น.