svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

ศาลไม่อนุญาตปล่อย "แก๊งทะลุแก๊ส" ส่อพฤติการณ์ร้ายเเรงเกี่ยวข้องระเบิด

07 กุมภาพันธ์ 2566

ศาลไม่อนุญาตปล่อยตัว 8 "แก๊งทะลุแก๊ส" สั่งให้สืบเสาะอาชีพ การงาน ผู้ต้องหา-จำเลย ในคดีเกี่ยวกับการชุมนุมและครอบครองวัตถุที่ทำให้ระเบิด กำหนดเวลาสืบเสาะ พร้อมรายงานศาลภายใน 15 วัน

7 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่วันนี้ มีผู้ขอประกัน ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา-จำเลย รวม 8 ราย ซึ่งเป็นคดีวัตถุระเบิด-เเละชุมนุมทางการเมือง "กลุ่มทะลุเเก๊ส" โดยศาลอาญามีคำสั่งดังนี้

1.นาย ท. ผู้ต้องหาชั้นฝากขังหมายเลขดำ ฝ.1367/2565 โดยขอปล่อยชั่วคราวระหว่างสอบสวนและชั้นพิจารณา ศาลอาญา พิเคราะห์แล้วเห็นว่าข้อหาหนัก พยานชั้นสอบสวนมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิด พนักงานสอบสวนจึงคัดค้านประกัน โดยพฤติการณ์ร้ายแรงเกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดเป็นอันตรายต่อสังคม ศาลอุทธรณ์จึงไม่อนุญาตมาโดยตลอดเพราะเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุร้ายประการอื่นทำให้บ้านเมืองไม่สงบสุข ชั้นนี้จึงยังคงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว

2.นาย พ. จำเลยที่ 3 คดีหมายเลขดำ อ.1266/2565 โดยขอปล่อยชั่วคราวชั้นพิจารณา ศาลอาญา พิเคราะห์แล้วเห็นว่าข้อหาหนัก พฤติการณ์ร้ายแรงเกี่ยวกับวัตถุระเบิดเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคม หลักประกันเพียงคนรู้จักกับจำเลยซึ่งง่ายต่อการละทิ้ง ทั้งศาลเคยไม่ให้ประกันมาแล้วหลายครั้งจึงเกรงว่าจะหลบหนีหรืออาจจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในบ้านเมืองได้ ชั้นนี้จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว

3.นาย ก.จำเลยที่ 1 และ นาย ค. จำเลยที่ 2 คดีหมายเลขดำ อ.1607/2565 โดยขอปล่อยชั่วคราวชั้นพิจารณา ศาลอาญา พิเคราะห์แล้วสำหรับจำเลยที่ 2 ให้ผู้ร้องเสนอหลักฐานประวัติการศึกษา และการประกอบอาชีพของจำเลยที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวแล้วจึงจะพิจารณาสั่งต่อไป

ส่วนนาย ค. จำเลยที่ 1 พิเคราะห์แล้วข้อหาหนัก พฤติการณ์ร้ายแรงเกี่ยวกับวัตถุระเบิดเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมหลักประกันเพียงคนรู้จักกับจำเลยที่ 1 ซึ่งง่ายต่อการละทิ้ง ทั้งศาลเคยไม่ให้ประกันมาแล้วหลายครั้งจึงเกรงว่าจะหลบหนีหรืออาจจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในบ้านเมืองได้ ชั้นนี้จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในส่วนของจำเลยที่ 1

4.นาย ว. จำเลยที่ 1 นาย พ.จำเลยที่ 2 นาย จ. จำเลยที่ 3 และนาย ณ.จำเลยที่ 4 คดีหมายเลขดำ อ.1841/2565 โดยขอปล่อยชั่วคราวชั้นพิจารณา ศาลอาญา พิเคราะห์แล้วเห็นควรให้สืบเสาะและพินิจจำเลยทั้งสี่ก่อนมีคำสั่ง โดยให้สืบเสาะในประเด็นการศึกษา การประกอบอาชีพของจำเลยทั้งสี่ก่อนเกิดเหตุ และพฤติการณ์แห่งคดีโดยรวม โดยให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติรายงานผลสืบเสาะและพินิจต่อศาลภายใน 15 วัน