svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“วิษณุ” แย้มเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ประกาศลงราชกิจจาฯไม่เกิน 28 ก.พ.นี้

03 กุมภาพันธ์ 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

“วิษณุ” แย้ม ประกาศลงราชกิจจาฯไม่เกิน 28 ก.พ.นี้ หลัง “กกต.” ได้ประกาศหลักเกณฑ์การแบ่งเขตเลือกตั้งลงราชกิจจานุเบกษา ขณะนี้กำลังทยอยส่งในรูปแบบเขตเลือกตั้งที่แบ่งใหม่ตามกฎหมายลูก ไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่

3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการเลือกตั้งในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า ขณะนี้ กกต.ได้ประกาศหลักเกณฑ์การแบ่งเขตเลือกตั้งลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว ขณะนี้กำลังทยอยส่งในรูปแบบเขตเลือกตั้งที่แบ่งใหม่ตามกฎหมายลูก

ทั้งนี้ ให้ กกต.จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ จากนั้นเมื่อรับฟังเสร็จแล้ว จะส่งกลับมายัง กกต.เพื่อสรุปและเตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง กกต.ได้แจ้งมาว่าจะประกาศเขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษาได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ หรือเร็วกว่านั้น

ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจง หลังออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวน ส.ส.และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ในการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไปครั้งแรก

โดยให้สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งจังหวัดที่มีจำนวน ส.ส. มากกว่า 1 คน ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งภายใน 3 วัน 

“วิษณุ” แย้มเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ประกาศลงราชกิจจาฯไม่เกิน 28 ก.พ.นี้

 

โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขต ให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจำนวนราษฎร ในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน แล้วประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อย 3 รูปแบบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเป็นเวลา 10 วัน

ในกรณีจังหวัดที่มีจำนวนสมาชิก ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1 คน ให้ดำเนินการปิดประกาศเขตเลือกตั้ง ที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ

logoline