svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

นายกฯคนที่ 30! "พปชร." ชู "บิ๊กป้อม" เป็นแคนดิเดตนายกฯเพียงคนเดียว

27 มกราคม 2566

"พรรคพลังประชารัฐ" เสนอ "ประวิตร" เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว เชื่อเป็นนายกฯคนที่ 30 ได้แน่นอน พร้อมตั้ง "พล.อ.กฤษณ์โยธิน-สกลธี-บุญสิงห์ นั่งกรรมการบริหารพรรค แทนตำแหน่งที่ว่าง

27 มกราคม 2566 ที่พรรคพลังประชารัฐ นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แถลงข่าวถึงประเด็นสำคัญในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งได้มอบหมายจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

นายกฯคนที่ 30! "พปชร." ชู "บิ๊กป้อม" เป็นแคนดิเดตนายกฯเพียงคนเดียว

สำหรับประเด็นการแก้ไขข้อบังคับมีทั้งสิ้น 8 ประเด็น โดยประเด็นที่สำคัญที่สุดคือการคัดเลือกเสนอบุคคลที่เห็นสมควรที่เสนอให้พิจารณาได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเดิมข้อบังคับข้อที่ 90 นั้น เสนอเมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไป ที่ต้องรอให้มีการประกาศ พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งก่อนถึงจะดำเนินการได้ แต่พรรคพลังประชารัฐต้องการทำทุกอย่างอย่างเปิดเผยจึงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวให้สามารถดำเนินการได้ ก่อนที่จะมีการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้ง

พร้อมกับสามารถเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่ได้เลย และเมื่อพรรคแก้ไขข้อบังคับสมบูรณ์แล้ว สมาชิกเห็นตรงกันว่าเสนอ พล.อ.ประวิตร เพียงคนเดียว เพราะคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์ศรีของพรรคพลังประชารัฐ ถือว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่สุด และเชื่อว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 อย่างแน่นอน ซึ่งพรรคพลังประชารัฐมีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯในที่ประชุมใหญ่เป็นครั้งแรก

นายกฯคนที่ 30! "พปชร." ชู "บิ๊กป้อม" เป็นแคนดิเดตนายกฯเพียงคนเดียว

นอกจากนี้ ยังมีการเลือกกรรมการบริหารพรรค แทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นายทะเบียนสมาชิกพรรค โดยเลือก พล.อ.กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ และเพิ่มเติมกรรมการบริหารพรรค คือ นายสกลธี ภัททิยกุล , นายบุญสิงห์ วรินทรักษ์, นายอภิชัย เตชะอุบล ทำให้ขณะนี้พรรคพลังประชารัฐมีกรรมการบริหารพรรครวมทั้งสิ้น 21 คน

นายกฯคนที่ 30! "พปชร." ชู "บิ๊กป้อม" เป็นแคนดิเดตนายกฯเพียงคนเดียว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบัน มี 21 คน ได้แก่ 1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค 2.นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค 3.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรค 4.นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค 5.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรค 6.นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรค 7.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค 8.พล.อ.กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ นายทะเบียนพรรค 9.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กรรมการบริหารพรรค 10.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ กรรมการบริหารพรรค 11.นายนิโรธ สุนทรเลขา กรรมการบริหารพรรค 12.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรค

13.นางประภาพร อัศวเหม กรรมการบริหารพรรค 14.นายยงยุทธ สุวรรณบุตร กรรมการบริหารพรรค 15.นายรงค์ บุญสวยขวัญ กรรมการบริหารพรรค 16.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร กรรมการบริหารพรรค 17.พล.อ.ธัญญา เกียรติสาร กรรมการบริหารพรรค 18.นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ กรรมการบริหารพรรค 19.นายสกลธี ภัททิยกุล กรรมการบริหารพรรค 20.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ กรรมการบริหารพรรค และ 21.นายอภิชัย เตชะอุบล กรรมการบริหารพรรค

นายกฯคนที่ 30! "พปชร." ชู "บิ๊กป้อม" เป็นแคนดิเดตนายกฯเพียงคนเดียว

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญของพรรคครั้งนี้ แกนนำ กรรมการบริหารพรรค ส.ส. ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. และสมาชิก เดินทางมาร่วมประชุมจำนวนมาก ขาดเพียง พล.อ.ประวิตร ที่ติดราชการ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ที่ติดภารกิจลงพื้นที่ นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกฯ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ

ขณะที่รัฐมนตรีคนอื่น ๆ มากันเกือบพร้อมเพรียง อาทิ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุนทร ปานแสงทอง รมช.เกษตรและสหกรณ์ โควตากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า